usnesení rady města z 22.1.2007Přítomni:

Ing. Jana Fischerová CSc., Ing. Čeněk Jůzl, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka, Jan Tecl

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Josef Jukl

 

 

37/07 Návrh rozpočtu města na rok 2007

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočet města na rok 2007 varianta U2.

 

38/07 Návrh programového prohlášení rady města

Rada města schvaluje programové prohlášení rady města na období  let 2006 až 2010.

 

 

 

 

 

 

Libor Honzárek, v. r.

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                                  Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.

                                                                                                    starostka