Usnesení rady města z 20. 4. 2006Přítomni:

Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, Vladimír Hušek, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. arch. Jaroslav Kruntorád, Milan Plodík, PhDr. Ivana Štrossová

 

283/06 Prodej městských bytových domů - personální zajištění

Rada města schvaluje personální zajištění prodeje městských bytových domů dle podkladu RM č. 241/06.

 

284/06 Parkování na středové ploše náměstí

Rada města schvaluje parkování vozidel velvyslanců a jejich doprovodu na středové ploše náměstí dne 4.5.2006.

 

 

 

 

 

PhDr. Ivana ŠTROSSOVÁ, v. r.

Ing. Tomáš HERMANN, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                            Ing. arch. Jaroslav KRUNTORÁD, v. r.

                                                                                                     starosta