Usnesení rady města z 2. 5. 2005Přítomni:

Ing. Tomáš Hermann, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Čeněk Jůzl, Vladimír Hušek, Milan Plodík

Omluveni:

Ing. arch. Jaroslav Kruntorád

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Bohuslava Havlíčková, Ing. Miluše Pospíchalová, Ing. Josef Jukl, Ing. Zdeněk Endrle, Libuše Sehnalová, Milan Bauer, Blažena Polyaková, Blanka Muzikářová, Ing. Jarmila Menšíková, Mgr. Jana Hartmanová, Vladimíra Fiedlerová, Mgr. Jarmila Vošická, Edita Ondráčková, PaedDr. Veronika Prchalová, Věra Žáková, Mgr. Věra Gablechová,  Jaroslava Krejcarová, Mgr. Miloš Fikar, Darja Ryvolová, Ing. Josef Beneš, JUDr. Hana Andělová

 

241/05 Roční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace SSM HB za r. 2004 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku.

Rada města schvaluje zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Sociální služby města H.Brod  za rok 2004. Rada města schvaluje rozdělení dosaženého hospodářského výsledku po zdanění ve výši 78,31 tis. Kč takto:
0 tis. Kč na úhradu ztráty z předchozích období
78,31 tis. Kč příděl do rezervního fondu
0 tis. Kč do fondu hmotné zainteresovanosti (sociální)
0 tis. Kč do fondu hmotné zainteresovanosti  (odměn )
0 tis. Kč do fondu reprodukce investičního majetku
0 tis. Kč ponechat na účtu Nerozdělený hospodářský výsledek.

 

242/05 Roční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Technické služby HB za r. 2004 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku.

Rada města schvaluje zprávu o hospodaření  příspěvkové organizace Technické služby města H.Brod  za rok 2004. Rada města schvaluje rozdělení dosaženého hospodářského výsledku po zdanění ve výši 1.670 tis. Kč takto:
0 tis. Kč na úhradu ztráty z předchozích období
0 tis. Kč příděl do rezervního fondu
0 tis. Kč do fondu hmotné zainteresovanosti (sociální)
605,13 tis. Kč do fondu hmotné zainteresovanosti  (odměn )
1.065,30 tis. Kč do fondu reprodukce investičního majetku
0 tis. Kč ponechat na účtu Nerozdělený hospodářský výsledek.

 

243/05 Roční zpráva o hospodaření obchodní společnosti TEPLO HB s.r.o. za r. 2004 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku.

Rada města schvaluje zprávu o hospodaření obchodní společnosti Teplo HB s.r.o.  za rok 2004. Rada města schvaluje rozdělení dosaženého hospodářského výsledku po zdanění ve výši 1.599 tis. Kč takto:
0 tis. Kč na úhradu ztráty z předchozích období
170 tis. Kč povinný příděl do rezervního fondu
120,5 tis. Kč do fondu hmotné zainteresovanosti (sociální)
250 tis. Kč do fondu hmotné zainteresovanosti  (odměn )
1.058,5 tis. Kč do fondu reprodukce investičního majetku
0 tis. Kč ponechat na účtu Nerozdělený hospodářský výsledek.

 

244/05 Roční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy H. Brod za rok 2004 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku.

Rada města schvaluje zprávu o hospodaření  příspěvkové organizace Mateřské školy H. Brod za rok 2004. Rada města schvaluje rozdělení dosaženého hospodářského výsledku po zdanění ve výši 45,00 tis. Kč takto:
0 tis. Kč na úhradu ztráty z předchozích období
36,0 tis. Kč příděl do rezervního fondu
0 tis. Kč do fondu hmotné zainteresovanosti (sociální)
9,0 tis. Kč do fondu hmotné zainteresovanosti  (odměn )
0 tis. Kč do fondu reprodukce investičního majetku
0 tis. Kč ponechat na účtu Nerozdělený hospodářský výsledek.

 

245/05 Roční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Nuselská H. Brod za r. 2004 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku.

Rada města schvaluje zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Nuselská H.Brod  za rok 2004 s výsledkem ztráta -158,70 tis. Kč.
Rada města schvaluje úhradu ztráty hospodaření za r. 2004 ve výši -158,70 tis. Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace.

 

246/05 Roční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Konečná H. Brod za rok 2004 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku.

Rada města schvaluje zprávu o hospodaření  příspěvkové organizace Základní škola Základní škola Konečná H. Brod za rok 2004 s výsledkem ztráta -155,47 tis. Kč.
Rada města schvaluje úhradu ztráty hospodaření za r. 2004 ve výši -155,47 tis. Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace.

 

247/05 Roční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Štáflova H. Brod za rok 2004 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku.

Rada města schvaluje zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Štáflova H. Brod za rok 2004. Rada města schvaluje rozdělení dosaženého hospodářského výsledku po zdanění ve výši 14,82 tis. Kč takto:
0 tis. Kč na úhradu ztráty z předchozích období
11,00 tis. Kč příděl do rezervního fondu
0 tis. Kč do fondu hmotné zainteresovanosti (sociální)
3,80 tis. Kč do fondu hmotné zainteresovanosti  (odměn )
0 tis. kč do fondu reprodukce investičního majetku
0 tis. Kč ponechat na účtu Nerozdělený hospodářský výsledek.

 

248/05 Roční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Wolkerova H. Brod za rok 2004 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku.

Rada města schvaluje zprávu o hospodaření  příspěvkové organizace Základní škola Základní škola Wolkerova H. Brod za rok 2004 s výsledkem ztráta -88,58 tis. Kč.
 Rada města schvaluje úhradu ztráty hospodaření za r. 2004 ve výši -88,58 tis. Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace.

 

249/05 Roční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola V Sadech H. Brod za r. 2004 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku.

Rada města schvaluje zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola V Sadech H. Brod za rok 2004. Rada města schvaluje rozdělení dosaženého hospodářského výsledku po zdanění ve výši 0,25 tis. Kč takto:
0 tis. Kč na úhradu ztráty z předchozích období
0,25 tis. Kč příděl do rezervního fondu
0 tis. Kč do fondu hmotné zainteresovanosti (sociální)
0 tis. Kč do fondu hmotné zainteresovanosti  (odměn )
0 tis. Kč do fondu reprodukce investičního majetku
0 tis. Kč ponechat na účtu Nerozdělený hospodářský výsledek.

 

250/05 Prezentace vozů značky Volkswagen

Rada města schvaluje užívání středové plochy Havlíčkova náměstí firmě Auto Šrámek, s.r.o. Bratříků 750, Havlíčkův Brod pro uspořádání prezentace vozů Volkswagen včetně doprovodného programu dne 19. - 20. května 2005 na ploše 70 m2. Poplatek za užívání středové plochy Havlíčkova náměstí se stanovuje dle vyhlášky města č. 7 ve výši 1.400 Kč.

 

251/05 15. ročník bramborářských dnů

Rada města schvaluje výpůjčku středové plochy Havlíčkova náměstí včetně přilehlého parkoviště Ústřednímu bramborářskému svazu České republiky, Dobrovského 2366, Havlíčkův Brod pro uspořádání 15. ročníku bramborářských dnů na den 22. října 2005 od 6:30 do 13:00 hod.

 

252/05 Zahájení regionální přehlídky DOSPĚLÍ DĚTEM

Rada města schvaluje výpůjčku středové plochy Havlíčkova náměstí Sdružení Adivadlo, Na Ostrově 28, Havlíčkův Brod pro zahájení regionální přehlídky DOSPĚLÍ DĚTEM a zahájení výstavy výtvarných prací z okresu Havlíčkův Brod dne 4. května 2005 od 14:30 do 15:30 hodin.

 

253/05 Mise dětství bez úrazů

Rada města schvaluje výpůjčku středové plochy Havlíčkova náměstí sdružení Podaná ruka, o.p.s., Světova 17, Praha pro uspořádání bezpečnostně-preventivní akce dne 16. června 2005 od 8:00 do 13:00 hod.

 

254/05 Plná moc

Rada města dává plnou moc k uzavírání a podepisování  nájemních smluv na pronájem bytů a nebytových prostor města, jejich dodatků a dohod o jejich ukončení jménem města Havlíčkův Brod Milanu Benešovi, vedoucímu organizační složky městská bytová správa.

 

255/05 Putovní besedy realizované v rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkova Brodu, zajistit bezplatně realizaci čtyř putovních besed nízkopodlažním autobusem (linka číslo 8) včetně obsluhy,  v rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod v roce 2005.

 

256/05 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - veřejné osvětlení Pohledští Dvořáci

Rada města souhlasí s uzavřením předložené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ve prospěch umístění veřejného osvětlení na pozemcích parc.č.3191/5 a 3341/4 katastrální území Havlíčkův Brod, které jsou ve vlastnictví kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

257/05 Zdvihací plošina v ZŠ Wolkerova

Rada města souhlasí s tím, aby zvedací plošinu v Základní škole Wolkerova realizovala firma Vecom, zdvihací zařízení s.r.o., Ovenecká 32/315, Praha 7 (IČ 25599348) a ukládá odboru rozvoje města jednat s tímto dodavatelem o uzavření smlouvy o dílo.

 

258/05 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - veřejné osvětlení Svatý Kříž

Rada města souhlasí s uzavřením předložené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ve prospěch umístění veřejného osvětlení na pozemcích parc.č.647/1 a 668/1 katastrální území Suchá u Havlíčkova Brodu, které jsou ve vlastnictví kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

259/05 Výběrové řízení na dodavatele stavby Rekonstrukce sportovních zařízení Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod - jmenování členů hodnotící komise

Rada města jmenuje členy hodnotící komise u veřejné zakázky Rekonstrukce sportovních zařízení Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod, jejíž investorem je Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod, Ing. arch. Jaroslava Kruntoráda a jeho náhradníkem Ing. Tomáše Hermanna a p. Libora Honzárka a jeho náhradníkem Ing. Karla Baťu.

 

260/05 Přejezdný práh Horní ulice

Rada města se seznámila se žádostí pana Josefa J., Havlíčkův Brod o zřízení přejezdných prahů v Horní ulici a ukládá odboru rozvoje města zapracovat tuto investiční akci do návrhu rozpočtu pro rok 2006.

 

261/05 Dětská hřiště a pískoviště

Rada města ukládá odboru rozvoje města aktualizovat pasport hřišť a na základě takto dopracovaného materiálu následně projednat s odbory hospodářským, životního prostředí a školství, kultury a cestovního ruchu a s výbory zastupitelstva města pro územní plán a rozvoj města, výchovu a vzdělávání a pro sport, volnočasové aktivity a prevenci kriminality návrh na rekonstrukci a opravu stávajících a zrušení nepotřebných hřišť.

 

262/05 Hřbitov Sv.Vojtěcha - prohlášení za nemovitou kulturní památku

Rada města bere na vědomí informaci o zahájení procesu prohlášení plochy hřbitova sv. Vojtěcha za kulturní památku.

 

263/05 Úprava prostoru před hasičskou zbrojnicí a prodejnou v Perknově

Rada města se seznámila se žádostí paní Dany K. a Sboru dobrovolných hasičů Perknov o úpravu prostoru před hasičskou zbrojnicí v Perknově a prodejnou čp.2961 a ukládá odboru rozvoje města připravit investiční akci do návrhu rozpočtu 2006.

 

264/05 Splašková kanalizace v místní části Mírovka

Rada města souhlasí s úhradou investičních nákladů na vybudování veřejné části kanalizační přípojky v Mírovce u stávajících nemovitostí, které se budou přepojovat na nově vybudovanou splaškovou kanalizaci. Dále rada města bere na vědomí informaci, že vzhledem k napojení místní části Mírovka na čistírnu odpadních vod zde již nebude hrazeno městem Havlíčkův Brod vyvážení septiků.

 

265/05 Žádost  Pavla Fialy

Rada města souhlasí se splácením vracení grantu za rok 2004 ve výši Kč 2.500,--  Pavlem Fialou, Polička, po dobu 10 měsíců ve výši Kč 250,-- bez uplatnění sankčního poplatku z prodlení.

 

266/05 Záměr pronájmu částí pozemků parcelní č. 707/1 a 707/2 v k.ú. Mírovka

Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu částí pozemků vedených v katastru nemovitostí parcelní č. 707/1 o výměře 237 m2 a parcelní č. 707/2 o výměře 75 m2 vše v katastrální území Mírovka.

 

267/05 Záměr pronájmu části pozemku stp.č. 88 v k.ú. Mírovka

Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku stavební parcela číslo 88 o výměře 70 m2 (dvě části po 35 m2) v katastrálním území Mírovka, za účelem užívání zázemí k domu.

 

268/05 Pronájem části pozemku pp.č. 2745/18 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 2745/18 díl číslo 8 o výměře 260 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod, Jiřině V., 580 01 Havlíčkův Brod, za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1. července 2005 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Cena za pronájem činí 3 Kč/m2/rok, tj. 780 Kč/rok.

 

269/05 Pronájem částí pozemku pp.č. 684/4 díl číslo 12 a 13 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem částí pozemku pozemková parcela číslo 684/4 díl číslo 12 o výměře 84 m2 a díl číslo 13 o výměře 66 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod, Ing. Janu F., 580 01 Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.7.2005 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Cena za pronájem činí 3 Kč/m2/rok, tj. 450 Kč/rok.

 

270/05 Pronájem pozemku parcely ve zjednodušené evidenci č. 1876/1 v katastrálním území Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem parcely ve zjednodušené evidenci - původ PK č. 1876/1 v katastrálním území Havlíčkův Brod Romanu S., IČ 63595141, se sídlem Světlá n. Sázavou, za účelem provozování skladu a prodeje stavebního materiálu. Nájemní vztah se sjednává se zpětnou účinností od 1.ledna 2005  na dobu určitou do 30. června 2005. Nájemné ve výši Kč 44.100 za dobu pronájmu  bude uhrazeno do 30 dnů od podpisu nájemní smlouvy.

 

271/05 Pronájem pozemku stavební parcely č. 5202 v katastrálním území Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem  pozemku stavební parcely číslo 5202 o výměře 16 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod, Evě K., 582 53 Štoky za účelem provozování stánku rychlého občerstvení. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1. června 2005 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce Cena za pronájem činí Kč 1400/m2 ročně, tj. celkem za rok Kč  22400.

 

272/05 Ukončení nájemní smlouvy č. 10/94 - Ho

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy číslo 10/94 - Ho uzavřené s Bohumilem Š., 580 01 Havlíčkův Brod, dohodou k 31.12.2004 zpětně.

 

273/05 Záměr pronájmu částí pozemků pp.č. 707/1 a stp.č. 88 v k.ú. Mírovka

Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu částí pozemků pozemková parcela číslo 707/1 o výměře 344 m2 a část stavební parcely číslo 88 o výměře 25 m2 v katastrálním území Mírovka.

 

274/05 Souhlas s konáním akce "Dětský den"

Rada města dodatečně schvaluje konání dětského dne v části areálu parku Budoucnost a v prostoru rybníka Hastrman organizovaného spolkem Pionýr, Pionýrská skupina V. Šantrocha Havlíčkův Brod, zastoupeným Petrem Dajčem, Na Výšině 3221, Havlíčkův Brod se zpětnou účinností od 22. dubna 2005 do 24. dubna 2005. Po stránce organizačního zabezpečení, bezpečnosti a uvedení plochy do původního stavu je zodpovědná pořadatelská organizace. Pořádající organizace je zároveň zodpovědná za dodržení odpovídajících zákonů, vyhlášek a norem  v oblasti veřejné zeleně a ochrany přírody.

 

275/05 Příkazní smlouva - skatepark v Havlíčkově Brodě

Rada města schvaluje uzavřít příkazní smlouvu s Jaroslavem Suchým, U Stadionu 2250, Havlíčkův Brod ve znění přílohy.

 

276/05 Souhlas s konáním akci na hřišti v Plovárenské ulici v Havlíčkově Brodě

Rada města dodatečně schvaluje konání akce s názvem "Country večer" pořadatelům Romanu Zemanovi a Jaroslavu Holcmanovi v areálu hřiště v ulici Plovárenská dne 30.4.2005 od 18:00 do 00:00 hodin. Pořádatelé jsou zodpovědni za dodržení odpovídajících zákonů, vyhlášek a norem  v oblasti veřejné zeleně a ochrany přírody.

 

277/05 Souhlas s konáním akci na hřišti v Plovárenské ulici v Havlíčkově Brodě

Rada města schvaluje konání akce s názvem "Děstský den" pořadatelům Romanu Zemanovi a Jaroslavu Holcmanovi v areálu hřiště v ulici Plovárenská v Havlíčkově Brodě dne 28.5.2005 od 20:00 do 00:00 hodin. Pořádatelé jsou zodpovědni za dodržení odpovídajících zákonů, vyhlášek a norem  v oblasti veřejné zeleně a ochrany přírody.

 

278/05 Přemístění měřící stanice MLU

Rada města souhlasí s přemístěním stanice měření kvality ovzduší na Smetanově náměstí v Havlíčkově Brodě dle podkladu - situace v měřítku 1 :200 a v souladu se stavebním povolením, které vydá Městský úřad, stavební úřad v Havlíčkově Brodě na základě žádosti žadatele o přemístění stanice MLU, tj. Zdravotního ústavu v Jihlavě, oddělení hygienických laboratoří, Havlíčkův Brod.

 

279/05 Přehodnocení nájemného ve smlouvách o nájmu nebytových prostor a objektů pro rok 2005

Rada města schvaluje úpravu nájemného nájemci Ing. Janě Fischerové - ADA TOUR, IČ: 11009292, na rok 2005 dle dodatku č. 3 ke smlouvě č. 24/95 – Šk ve znění přílohy.

 

280/05 Nájemné z pozemků a nebytových prostor města Havlíčkův Brod

Rada města bere na vědomí informace hospodářského odboru ohledně pronájmů uvedených v příloze podkladového materiálu.

 

281/05 Změna doby nájmu nájemní smlouvy č. 9/95 - Kr

Rada města schvaluje uzavření dodatku č.2 s účinností od 1.4.2005 k nájemní smlouvě č. 3/95 - Kr uzavřené s Miroslavem K., 582 72 Rozsochatec, jehož předmětem je změna doby nájmu na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, přičemž výpověď musí být podána nejpozději do 30.9. příslušného roku.

 

282/05 Záměr pronájmu ploch pro umístění reklamní nosičů

Rada města schvaluje záměr pronájmu ploch pro umístění 4 ks reklamních nosičů v domě čp. 2954 ulice Pražská v Havlíčkově Brodě o velikosti 70 x 100 cm.

 

283/05 Pronájem nebytových prostor v domě čp. 2954 Pražská ulice v Havlíčkově Brodě

Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor v domě čp. 2954 Pražská ulice v Havlíčkově Brodě o výměře 17,8 m2, společnosti C.T.S. studio, a.s., zastoupené JUDr. Miroslavem Sklenaříkem, Novákových 380/18, 180 00 Praha 8, za cenu 1.344 Kč/m2/rok, tedy 23.923,20 Kč/rok na dobu určitou se zpětnou účinností od 1.1.2005 do 30.4.2005.

 

284/05 Pronájem nebytových prostor v domě čp. 2954 Pražská ulice v Havlíčkově Brodě

Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor v domě čp. 2954 Pražská ulice v Havlíčkově Brodě o výměře 14 m2, společnosti C.T.S. studio, a.s., zastoupené JUDr. Miroslavem Sklenaříkem, Novákových 380/18, 180 00 Praha 8, za cenu 1.344 Kč/m2/rok, tedy 18.816 Kč/rok na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou se zpětnou účinností od 1.5.2005.

 

285/05 Petice občanů za zlepšení životních podmínek

Rada města ukládá organizační složce Městská bytová správa zvýšit dohled nad udržováním pořádku v domech č.p. 310 a 311, zejména v okolí prostoru vyhrazeného pro ukládání domovního odpadu a ukládá městské policii zvýšit celkový dohled nad touto lokalitou.

 

286/05 Doprava partnerských delegací ve dnech 5.5. až 9.5.2005

Rada města ukládá příspěvkové organizaci Sociální služby města zajistit bezplatně  přepravu partnerských delegací v rámci oslav výročí partnerství z Prahy do Havlíčkova Brodu a zpět ve dnech 5.5.2005 a 9.5.2005.

 

287/05 Stížnost nájemce - Dolní ulice 258

Rada města bere na vědomí dopis nájemce nebytových prostor v objektu čp. 258 v Dolní ulici v Havlíčkově Brodě a vysvětlení skutečností ze strany hospodářského odboru a ukládá městské bytové správě provést navržená opatření.

 

288/05 Stížnost nájemce - Dolní ulice 258

Rada města revokuje usnesení rady města č. 173/05 ze dne 30.3.2005 takto: Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor v objektu čp. 258 v Dolní ulici v Havlíčkově Brodě o výměře 30 m2, Ing. Petru N. a Veronice R., Knihkupectví Vysočina, Havlíčkovo náměstí 180, Havlíčkův Brod, za účelem rozšíření prostor prodejny knihkupectví, za cenu 1.000 Kč/m2/rok na dobu neurčitou od 1. června 2005 s výpovědní lhůtou tři měsíce. Po uplynutí lhůty 2 let bude nájemné přehodnoceno a vybíráno ve výši odpovídající stavu pronajatých prostor a zohledňující inflační nárůst. 

 

290/05 Sociální věci

V souladu s § 37 zákona č.114/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů rada města schvaluje návrh číslo 21 na zařazení do pořadníku a následné umístění do Domova důchodců Reynkova 3643, Havlíčkův Brod dle přiloženého seznamu.

 

 

 

PhDr. Ivana ŠTROSSOVÁ, v. r.

Ing. Tomáš HERMANN, v. r.

místostarostové

 

 

                                                            Ing. arch. Jaroslav KRUNTORÁD, v. r.

                                                                                starosta