Usnesení rady města z 19. 12. 2005Přítomni:

Ing. arch. Jaroslav Kruntorád, Ing. Tomáš Hermann, PhDr. Ivana Štrossová, Libor Honzárek, Vladimír Hušek, Ing. Čeněk Jůzl, Milan Plodík

 

901/05 Autobusový terminál - dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 780300 09806 5 5123 na provedení díla "Autobusový terminál pro integrovaný systém veřejné dopravy v Havlíčkově Brodě" se společností Skanska DS a.s., se sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno.

 
PhDr. Ivana ŠTROSSOVÁ, v. r.
Ing. Tomáš HERMANN, v. r.
místostarostové

 

 

                                                                            Ing. arch. Jaroslav KRUNTORÁD, v. r.
                                                                                                     starosta