Oznámení o zamýšleném převodu pozemku parc. č. KN 1014/5 v k. ú. Mírovka

Zobrazeno 17. 4. 2024 do 17. 7. 2024