Zapojte se do přípravy Integrované koncepce kultury a cestovního ruchu města Havlíčkův Brod

Zobrazeno 21. 8. 2023


Zapojte se do přípravy Integrované koncepce kultury a cestovního ruchu města Havlíčkův Brod do roku 2030

„Havlíčkův Brod je příjemným městem, které je často označováno jako střed Evropy a návštěvníci oceňují především jeho bohatou historii. Co nám však chybí, je využití jedinečnosti místa a posílení atraktivity města pro jeho obyvatele i návštěvníky.“

Zbyněk Stejskal, starosta města

Kultura a cestovní ruch patří v Havlíčkově Brodě k důležitým oblastem, které chceme dlouhodobě rozvíjet. Proto jsme se rozhodli zpracovat strategický dokument, který přinese vizi rozvoje kulturního života a cestovního ruchu do roku 2030. Koncepce stanoví dlouhodobé i krátkodobé cíle, opatření a jednotlivé aktivity, za pomoci kterých chceme těchto cílů dosáhnout. Velmi důležitým podkladem pro vypracování koncepce jsou tak i preference a priority občanů města. Z tohoto důvodu se na Vás obracíme s žádostí o spolupráci. V průběhu srpna jsme zahájili průzkum mezi občany města, ve kterém má každý možnost vyjádřit své názory.

Dotazník je možné vyplnit:

 

  • Tištěnou verzi dotazníku je možné získat a zároveň odevzdat na následujících místech:
    • Klub OKO
    • Městské divadlo a kino Ostrov
    • Turistické informační centrum
    • Krajská knihovna Vysočiny

Osobně nám pak můžete svůj názor sdělit na společném setkání u kulatého stolu, které se bude konat 5. října od 16:00 v klubu OKO.

 

Alena Doležalová

tisková mluvčí

tel. 569/ 497 353