Zápisy do základních škol na rok 2021/2022 proběhnou i letos distančně

Zobrazeno 26. 3. 2021


Zápis

S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci a vydané „Doporučení MŠMT ČR k organizaci zápisů dětí do ZŠ“ se zápisy do všech havlíčkobrodských základních škol na školní rok 2021/2022 uskuteční distančním způsobem (tj. bez osobní účasti dětí a zákonných zástupců), a to v termínu od středy 7. 4. 2021 do středy 14. 4. 2021.

Žádost o přijetí  dítěte mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

− do datové schránky školy,

− e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,

− poštou (rozhodující je datum podání na poštu),

− osobním podáním ve škole.

 

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.),

je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

 

Bližší podrobnosti o organizaci k zápisu  dětí  najdete na webových stránkách jednotlivých havlíčkobrodských základních škol, kde  je možno si žádost o přijetí i stáhnout:

 

Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884: http://www.zs-konecna.cz

Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004: http:// www.zsstaflova.cz

Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560: http:// www.zssady.cz

Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941: http://www.zswolkerova.cz

Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240: http://www.zsnuselska.cz

 

Alena Doležalová

tisková mluvčí

tel. 569 497 353