Výzva podání žádosti do programu regenerace městské památkové zóny Havlíčkův Brod pro rok 2019

Zobrazeno 9. 7. 2018


hb

Ministerstvo kultury ČR připravuje každoročně dotační titul „Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ČR“. V jeho rámci lze poskytovat finanční prostředky na obnovu kulturních památek nacházejících se na území městských památkových rezervací a městských památkových zón. Žadatelem o poskytnutí příspěvku musí být vlastník nemovitosti, která se nachází na území městské památkové zóny Havlíčkův Brod.