Výzva města Havlíčkův Brod

Zobrazeno 9. 4. 2020


hb

Na základě doporučení Krizového štábu ORP Havlíčkův Brod žádá město občany, aby dodržovali i v průběhu velikonočních svátků vydaná nařízení vlády ČR a mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, zejména aby dbali na omezení osobních kontaktů a návštěv.
Dále žádáme občany, aby dodržovali nařízení hejtmana Kraje Vysočina vydaného z důvodu dlouhotrvajícího sucha, ve kterém se kromě jiného zakazuje rozdělávání ohňů a ježdění motorovými vozidly ve volné přírodě mimo silniční komunikace.

Děkujeme a všem přejeme hodně zdraví a příjemné prožití velikonočních svátků.