V Kraji Vysočina odstartovala další vlna kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti

Zobrazeno 12. 7. 2023


V Kraji Vysočina odstartovala další vlna kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti

Žadatelé získají až 95% podporu na výměnu nevyhovujících kotlů 1. a 2. třídy na tuhá paliva. Nahradit je mohou tepelným čerpadlem nebo kotlem na biomasu. Dotace se vztahují nejen na plánované instalace, ale i na výměny, které domácnosti realizovaly po 1. lednu 2021. Těm, kteří výměnu zdroje teprve plánují, bude dotace vyplacena zálohově. V průběhu měsíců července a srpna proběhnou na různých místech Kraje Vysočina semináře, na kterých odborníci vysvětlí zájemcům postup při podání žádosti i všechny ostatní náležitosti.

Od září 2024 začne platit zákaz vytápění starými kotli na uhlí nebo dřevo, které nedosahují alespoň 3. emisní třídy. Ministerstvo životního prostředí poskytuje na jejich výměnu finanční prostředky již od roku 2015 a díky velmi úspěšnému programu kotlíkových dotací už bylo vyměněno přes 106 tisíc kotlů a vyplaceno přes 12 miliard korun. V současné době je hrubým odhadem třeba vyměnit ještě 150 tisíc neekologických kotlů. Výsledkem bude čistší a zdravější ovzduší, zejména v lokalitách, kde je právě vytápění starými kotli hlavním zdrojem prašnosti a úniku škodlivin do okolního prostředí a limity škodlivých látek jsou zde opakovaně překračovány.

Příjem žádostí bude probíhat od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024.

Více informací naleznete na internetových stránkách Kraje Vysočina: www.kr-vysocina.cz/kotliky

Případné dotazy můžete směřovat na kotlíkovou linku: 564 602 888 nebo na email: kotliky%z%kr-vysocina.cz