V Hotelu Slunce se v rámci projektu „Zdravé a udržitelné město Havlíčkův Brod“ konalo školení na téma udržitelný rozvoj, místní Agenda 21 a práce s veřejností

Zobrazeno 29. 5. 2018


Pod záštitou Ing. Bc. Martina Hyského, radního Kraje Vysočina a politika Zdravého kraje a místní Agendy 21, se dne 10. května 2018 konalo školení zaměřené na udržitelný rozvoj, aplikaci místní Agendy 21 a komunikaci.