V Havlíčkově Brodě se v rámci projektu „Zdravé město a místní Agenda 21“ konalo školení na téma Udržitelný rozvoj a místní Agenda 21

Zobrazeno 5. 6. 2020


MA21

Pod záštitou Ing. Bc. Martina Hyského, radního Kraje Vysočina a politika Zdravého kraje a místní Agendy 21, se dne 4. června 2020 konalo školení zaměřené na Udržitelný rozvoj a aplikaci místní Agendy 21.