V dubnu začne revitalizace Smetanova náměstí, tržnice se přesune do jeho horní části

Zobrazeno 13. 2. 2018


Smetanovo náměstí

Smetanovo náměstí projde druhou fází revitalizace, která začne letos v dubnu. Cílem stavebních a architektonických úprav je vytvoření nové podoby parku i veřejných ploch. Revitalizace navazuje na první etapu úprav náměstí z roku 2015, kdy ve východní části vznikla pěší zóna.