Tiskové prohlášení rady města Havlíčkův Brod k útoku Ruska na Ukrajinu

Zobrazeno 24. 2. 2022Rada města Havlíčkův Brod odsuzuje vojenský útok ruských vojsk na Ukrajinu. Ukrajina je samostatný nezávislý stát a tento nevyprovokovaný akt agrese vůči ní se nedá ničím ospravedlnit.  Jedná se o protiprávní čin, a to nehledě na rétoriku, kterou Rusko a její prezident používají k zdůvodnění invaze.

Vyjadřujeme solidaritu ukrajinským demokraticky zvoleným vládním představitelům, i všem obyvatelům Ukrajiny, kteří se ze dne na den ocitli ve válce, jež ohrožuje jejich svobodu, domovy i životy. Tato situace je velkou zkouškou nejen pro ně, ale i pro Evropu a západní demokracii. Obsazení nezávislé suverénní země je jasným porušením mezinárodního práva a ohrožuje mír v celé Evropě a základní principy demokracie. Vyjadřujeme podporu celistvé nezávislé Ukrajině.

Rada města Havlíčkův Brod