Systémové změny v psím útulku v Havlíčkově Brodě přináší pozitivní změny v efektivně jeho fungování. Nově se stará o rekordní počet pejsků.

Zobrazeno 20. 5. 2024


Zatímco ještě v loňském roce se psí útulek v Havlíčkově Brodě staral o dva až tři psi, tak nyní je v útulku umístěno kolem dvou desítek pejsků. Město Havlíčkův Brod provedlo začátkem letošního roku systémové změny ve fungování útulku, které vedly k zefektivnění fungování psího útulku. Město navázalo užší spolupráci s Veterinární správou pro okres Havlíčkův Brod a zejména i okolními obcemi, a ty začaly služeb útulku pro odchycené psy více využívat. Teď se v útulku narodila i čtyři štěňata, která budou hledat své nové pány.

Město Havlíčkův Brod zavedlo začátkem roku nový koncept fungování psího útulku, který přinesl rekordní nárůst počtu pejsků, o které se útulek stará. Zatímco ještě v loňském roce byl útulek často prázdný a staral se maximálně o dva až tři psy, dnes se tento počet zvýšil na přibližně dvě desítky pejsků.

Za tímto pozitivním obratem stojí řada systémových opatření zavedených začátkem letošního roku. Město navázalo užší spolupráci s Veterinární správou pro okres Havlíčkův Brod a okolními obcemi, které nyní ve větším měřítku využívají služeb útulku pro odchycené psy. Díky této spolupráci se výrazně zvýšila efektivita a kapacita útulku.

 „Jsme velmi potěšeni, že se nám podařilo zlepšit provoz útulku. Spolupráce s Veterinární správou pro okres Havlíčkův Brod a okolními obcemi se ukázala jako klíčová. Díky těmto krokům se nám podařilo zvýšit počet pejsků, kteří u nás nacházejí dočasný domov,“ uvedl starosta města, Zbyněk Stejskal.

V současné době se v útulku nachází i čtyři nově narozená štěňata, která budou hledat své nové pány. Tato štěňata jsou výsledkem úspěšné péče a dobrých podmínek, které útulek poskytuje. Město Havlíčkův Brod se i nadále snaží zlepšovat své služby a hledá další možnosti, jak pomoci opuštěným a odchyceným psům. Část kapacity útulku si rezervovala právě Veterinární správa pro okres Havlíčkův Brod.

„Věříme, že nový koncept fungování útulku přinese další pozitivní výsledky a že se nám podaří najít nové domovy pro co nejvíce pejsků. Jsme připraveni pokračovat v naší snaze  poskytovat kvalitní péči všem zvířatům, která potřebují naši pomoc,“ dodala Marie Rothbauerová, místostarostka města Havlíčkův Brod.

Útulek v Havlíčkově Brodě je díky novým opatřením připravený na náročnější provoz a je schopen lépe reagovat na potřeby odchycených psů. Město zároveň zvažuje i další opatření, například užší spolupráci s místní veterinární klinikou.