Program Mládež kraji může v Havlíčkově Brodě finančně podpořit i tvůj nápad

Zobrazeno 10. 3. 2023


Program Mládež kraji může v Havlíčkově Brodě finančně podpořit i tvůj nápad

(10. 3. 2023)

Mladí lidé mohou získat finanční prostředky na své projekty, kterými budou chtít zlepšit život v Havlíčkově Brodě. Program „Mládež kraji“  realizuje Rada dětí a mládeže kraje Vysočina ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Na programu se finančně podílí i město Havlíčkův Brod.

„V rámci programu zafinancujeme zajímavé nápady mladých lidí na zlepšení života v místě, kde žijí. Částkou 5 - 30 tis. Kč budeme podporovat nejrůznější aktivity - akce pro děti, aktivity na podporu seniorů, zlepšení prostředí ve městě, pomoc hendikepovaným, atd.,“ upřesnila koordinátorka projektu Ivana Tvrdá. Žádost o finanční příspěvek může podat skupina minimálně čtyř lidí ve věku 15 - 26 let. Projekty bude možné realizovat od května do konce listopadu.

„Jeden ze skupiny mládežníků musí být starší 18 let. Žadatelé nejdříve předloží své nápady, následně budou pozváni na víkendové školení, a potom budou své projekty prezentovat před komisí, která rozhodne o jejich podpoře,“ dodala Ivana Tvrdá.

Nápady je nutné přihlásit pomocí jednoduchého formuláře do 9. dubna 2023.

Veškeré podrobnosti o programu najdou zájemci na facebookové stránce Mládež kraji – Vysočina nebo na webu vysocina.mladezkraji.cz.

Více informací: Ivana Tvrdá, 605 190 633, info%z%rdmkv.cz