Přijďte ke krajským volbám, u zvolené politické strany či hnutí můžete označit nejvýše čtyři preferenční hlasy

Zobrazeno 30. 9. 2020


volby

Volby do zastupitelstev krajů se konají ve dvou dnech, a to v pátek 2. října od 14.00 do 22.00 hod. a v sobotu 3. října 2020 od 8.00 do 14.00 hod. Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev krajů jsou vytištěny pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici samostatně. Ve volební místnosti musíte prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky.

Do úřední obálky, kterou obdržíte od volební komise, vložíte pouze jeden hlasovací lístek pro politickou stranu či hnutí, pro které jste se rozhodli hlasovat. Na hlasovacím lístku můžete zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u čtyř kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterým z nich dáváte přednost, tedy jim udělit preferenční hlasy. Možnost, že právě vámi zvolený kandidát i s vyšším pořadovým číslem zasedne v krajském zastupitelstvu, se tak zvyšuje. Důležité je, abyste do úřední obálky vložili pouze jeden hlasovací lístek, jinak je Váš hlas neplatný. Úřední obálku s hlasovacím lístkem pak vložíte do volební urny.

 

Přejeme Vám šťastnou volbu těch nejlepších kandidátů!