Práce na výstavbě parkoviště Na Nebi pokračují podle harmonogramu, město bude stání pronajímat

Zobrazeno 13. 7. 2023


Práce na výstavbě parkoviště Na Nebi pokračují podle harmonogramu, město bude stání pronajímat

Od října loňského roku roste v lokalitě Na Nebi nové parkoviště pro 53 automobilů.  V jeho těsné blízkosti v ulici Reynkova vzniká dalších 7 podélných parkovacích stání.

„V současné době dodavatelská firma dokončuje betonové opěrné zdi včetně izolace proti zemní vlhkosti a zároveň probíhají práce na výstavbě parkovacích míst – pokládka konstrukčních štěrkových vrstev, osazování obrub z velkých kostek a dláždění parkovacích míst z drobných kostek,“ upřesnil Pavel Sláma z odboru rozvoje města a dodal, že zhotovitel připravuje také kabelové vedení veřejného osvětlení a napojení kamerového systému na datovou síť města.  V srpnu budou probíhat dokončovací  práce na vydláždění, terénních a sadových úpravách, osazení vjezdové závory a kamerového systému. Práce by měly být hotové do konce prázdnin, celkové náklady na výstavbu se budou pohybovat okolo 31 mil. Kč.

V současné době nabízí město nová parkovací místa k pronájmu

Výběr nájemce se koná formou Veřejné obchodní soutěže - podáním nabídek obálkovou metodou s nejvyšší nabídkou smluvního nájemného. Nabídky ve formě vyplněné formalizované Smlouvy o nájmu parkovacího stání jsou přijímány v uzavřených obálkách, zřetelně označených textem: „Neotvírat – pronájem parkovacího stání - REYNKOVA“ v termínu do pondělí 31. 7. 2023 na podatelnu městského úřadu, Havlíčkovo náměstí 57. Smlouvy budou uzavírány na dobu určitou do 31. 12. 2025.Formalizovaná Smlouva o nájmu parkovacího stání a podmínky soutěže jsou zveřejněnyna webových stránkách města www.muhb.cz, vše je k dispozici také na Ekonomickém odboru Městského úřadu v Havlíčkově Brodě.

Minimální nabídková cena je stanovena ve výši 350 Kč vč. DPH/stání/měsíc.

Více informací: Markéta Firychová – Ekonomický odbor: tel. 569/ 497 177, email: mfirychova%z%muhb.cz

 

Alena Doležalová, tisková mluvčí

tel.: 569/497 353