Pomozte finančním příspěvkem postiženým oblastem Jižní Moravy

Zobrazeno 25. 6. 2021


Diecézní charita Brno vyhlašuje sbírku na pomoc lidem zasaženým přírodními katastrofami na Hodonínsku a Břeclavsku.
číslo účtu: 4211325188/6800
variabilní symbol: 2002
Přispět je možné také formou DMS na číslo: 87 777
ve tvaru DMS DCHB 30, 60, 90
nebo trvala DMS TRV DCHB 30, 60, 90