O dotaci na obnovu kulturních památek můžete na kraji Vysočina žádat do poloviny února

Zobrazeno 9. 1. 2018


Kraj Vysočina každoročně poskytuje dotaci na Obnovu kulturních památek. Majitelé kulturních památek mají možnost žádat o dotaci na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina včetně jejich součástí, tj. údržbu, opravu, rekonstrukci a restaurování prováděnou v souladu se závazným stanoviskem příslušného orgánu státní památkové péče (dále jen „obnova kulturních památek“).