Na základních uměleckých školách se děti budou moci vzdělávat jen na dálku, střediska volného času musí veškeré aktivity přerušit

Zobrazeno 1. 10. 2020


Nařízení Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, které nabývá účinnosti 5. října, se dotkne i některých příspěvkových organizací města Havlíčkův Brod, ve kterých se děti věnují volnočasovým aktivitám.

1. Nařízení zakazuje osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v Základních uměleckých školách (počínaje 5. říjnem dle novely školského zákona vzniká povinnost distančního vzdělávání na Základní umělecké škole J. V. Stamice)

2. Nařízení dále zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků, studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání ve střediskách volného času (počínaje 5. říjnem se dotkne všech aktivit AZ Centra – střediska volného času, které budou dočasně přerušeny).

Výše uvedená opatření jsou nařízena do 18. října 2020 do 23:59 hod. Pokud však bude pokračovat současný trend vývoje epidemiologické situace, předpokládá KHS Kraje Vysočina trvání výše uvedených opatření do 31. 10. 2020.