Na Kalinově nábřeží je částečně omezen provoz na cyklostezce

Zobrazeno 20. 4. 2018


CYKLOSTEZKA

M.silnice nyní opravují živičný povrch cyklostezky podél řeky Sázavy od dřevěné lávky u Ostrova po schodiště za mostem u Billy. Stav stezky byl velmi špatný, proto dochází k odfrézování a srovnání stávajícího povrchu cyklostezky. Budou vyměněny obrubníky, zajištěn svah v místě zábradlí před poliklinikou, který ujíždí do řeky. Cyklostezka bude doplněna zábradlím, které již nebylo bezpečné a prvky umožňujícími pohyb a orientaci osob s hendikepem ( varovné pásy, vodící linie…) Práce budou dokončeny do 10.5. 2018.