Mimořádná opatření k zápisům do Havlíčkobrodských základních škol na školní rok 2020/2021

Zobrazeno 24. 3. 2020


hb

S ohledem na mimořádná opatření vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 proběhnou zápisy k povinné školní docházce v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Zápis do všech havlíčkobrodských ZŠ se uskuteční od pátku 3. 4. 2020 do pátku 24. 4. 2020 do 17.00 hodin, a to bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Podání žádostí o přijetí k povinné školní docházce, případně podání žádostí o odklad školní docházky, bude probíhat rovněž bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.