Havlíčkův Brod přispěl ke snížení emisí

Zobrazeno 6. 6. 2018


emise

Město Havlíčkův Brod přispělo v roce 2017 sběrem vytříděného odpadu ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy uspořením 49 255 443 MJ energie, což představuje snížení emisí o 2 332,201 tun CO2 ekvivalentu. Vyplývá to z certifikátu, který vystavila městu společnost EKO-KOM.a.s.