Český statistický úřad bude provádět každoroční šetření v domácnostech

Zobrazeno 26. 1. 2021


ČSÚ

Český statistický úřad bude v letošním roce organizovat v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, každoroční šetření o životních podmínkách domácností pod názvem „Životní podmínky 2021“. Průzkum bude navazovat na předchozí ročníky šetření.
 

Průzkum se uskuteční na území celé České republiky ve zhruba 11 300 domácnostech, které byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru provedeného počítačem.

Vlastní šetření proběhne od 30. ledna do 13. června 2021 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Český statistický ústav žádá touto cestou o aktivní účast občanů a jejich ochotu spolupracovat, což umožní získat důležité informace o sociální situaci domácností, které nelze zjistit žádným jiným způsobem.

Terénní pracovníci se budou prokazovat průkazem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance statistického úřadu nebo průkazem totožnosti.  Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou chráněná. Všichni pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech.

Pro více informac kontaktujte Bc. Jana Danečková, mobil 731 622 004,
e-mail – jana.daneckova%z%czso.cz.

 

Bc. Alena Doležalová

Město Havlíčkův Brod

tel. 569/ 457 353