Anketa - Vyberte TOP projekt neziskové organizace

Zobrazeno 16. 8. 2021


Město Havlíčkův Brod v rámci projektu Zdravé město a místní Agenda 21 spolupracuje s veřejností na rozvoji města prostřednictvím různých setkání. Jednou z metod jsou veřejná projednávání, kulaté stoly nebo veřejné fórum. Vzhledem k epidemiologické situaci je veřejné fórum naplánováno až na listopad tohoto roku, a tak má veřejnost možnost hlasovat o podpoře projektu neziskové organizace na rok 2021 on-line již nyní prostřednictvím ankety. V anketě soutěží tři projekty.