Pavlína Vencová, DiS.

Evidence řidičů, řidičské průkazy
Úsek dopravně správních agend - evidence řidičů