Klára Kudlová

Radary, úsekové měření rychlosti, výzvy
Úsek přestupkového řízení