Bc. Marie Milichovská

výkon sociálně-právní ochrany dětí, kolizní opatrovnictví a opatrovnické spory
Úsek sociálně právní ochrany dětí