Telefonní seznam úřadů a organizací města

Organizační složka
Jméno, funkce Telefon E-mail
Úsek dopravně správních agend - evidence řidičů
Pavlína Pelikánová, DiS.
Evidence řidičů, řidičské průkazy
569 497 308
Úsek dopravně správních agend - evidence řidičů
Soňa Plíhalová
Evidence řidičů, řidičské průkazy
569 497 304
Úsek dopravně správních agend - evidence řidičů
Bc. Martina Zychová
Přestupky v dopravě
569 497 312
Úsek dopravně správních agend - evidence řidičů