Program jednání zastupitelstva města 12.6.2023 Odkaz na přímý přenos z jednání

 

Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí dne 12.6.2023 od 14.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ

 

Program

 

1. Podklady člena zastupitelstva

 

č. 80

Informace kontrolního výboru o provedené kontrole

 

č. 83

Vyhodnocení podpořených projektů z grantových programů v roce 2022

 

 

2. Podklady starosty - Zbyněk Stejskal

 

č. 99

Volba přísedících Okresního soudu v Havlíčkově Brodě

 

č. 100

Plán jednání zastupitelstva města na II. pololetí 2023

 

č. 101

Žádost o prominutí odvodu části dotace za rok 2022 - Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Vlkovsko II

 

č. 102

Žádost o prominutí odvodu části dotace za rok 2022 - TSM Fanatic

 

č. 103

Aktualizace Zásad pro poskytování finančních podpor z rozpočtu města Havlíčkův Brod pro rok 2024

 

č. 104

Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - kulturní granty 2023 - Dechové a folklórní festivaly 2023 - 2. kolo

 

č. 105

Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - sociální granty 2023 - Podpora aktivit v sociální oblasti 2023 - 2. kolo

 

č. 106

Žádost o individuální dotaci - Lyžař Havlíčkův Brod (Podpora mimosezónního období areálu na Vysoké)

 

č. 107

Žádost o individuální dotaci deklarovanou na realizaci projektu - Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod (Novostavba tréninkové sportovní haly)

 

č. 108

Žádost o individuální dotaci - TJ SOKOL MÍROVKA (Spolufinancování zvětšení fotbalového hřiště - 2. fáze)

 

 

3. Podklady místostarosty - Bc. Libor Honzárek

 

č. 97

Změna ÚP HB č. 133

 

č. 98

Změna ÚP HB č. 135

 

č. 110

Kostel sv. Kateřiny - úprava parteru

 

č. 111

Oprava povrchu vozovky silnice č. III/0389  - poskytnutí daru

 

 

4. Podklady místostarostky - Marie Rothbauerová

 

č. 77

Záměr prodeje části pozemku č. 1899/64 v k.ú. Havlíčkův Brod - U Šlapanky

 

č. 79

Záměr prodeje části pozemku č. 707/50 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Nerudova

 

č. 81

Záměr směny pozemků - Kyjovská x U Školy

 

č. 82

Prodej id. podílu části pozemku č. 260/7 v k.ú. Pohled - revokace

 

č. 84

Podání žádosti o bezúplatné převody pozemků

 

č. 85

Směna pozemků - Květnov

 

č. 86

Prodej pozemku č. 534/60 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Humpolecká

 

č. 87

Veřejná obchodní soutěž - prodej pozemků v lokalitě Čechovka

 

č. 88

Prodej volné bytové jednotky č. 1105/10, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod

 

č. 89

Prodej částí pozemků č. 266/1 v k.ú. Smrčná na Moravě

 

č. 90

Uznání dluhu a dohoda o jeho splácení - byt č. 2612/2, Reynkova, Havlíčkův Brod

 

č. 91

Směna pozemků - Klanečná

 

č. 92

Směna a koupě pozemků - Na Nebi, Havlíčkův Brod

 

č. 93

Změna Zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod - svěření městských hřbitovů

 

č. 94

Právo stavby střelnice - ulice Kyjovská

 

č. 95

Směna pozemků Veselice x Papšíkov

 

č. 96

Prodej pozemků pro výstavbu rodinných domů - místní část Suchá

 

 

5. Podklady místostarosty - Ing. Vladimír Slávka

 

č. 75

Poskytnutí individuální dotace Radě dětí a mládeže kraje Vysočina, z.s. - 2023

 

č. 76

Smluvní vztahy mezi městem Havlíčkův Brod a nestátními neziskovými organizacemi poskytujícími registrované sociální služby pro rok 2023

 

 

6. Různé

 

č. 78

Jihovýchodní obchvat - průběžná informace

 

č. 109

Informace o připravovaných pravidlech zónového parkování v centru města

 

         

 

 

 

S pozdravem

 

 

 

                                                                          Zbyněk Stejskal, v. r.

                                                                                   starosta