Program mimořádného jednání zastupitelstva města 30. 5. 2016Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí dne 30.5.2016 od 14.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ

 

Program

                1. Podklady člena zastupitelstva             

č. 87       Naplnění usnesení ZM č. 292/15 ze dne 26.10.2015, usnesení RM č. 911/15 ze dne 2.11.2015 a usnesení RM č. 2/16 ze dne 11.1.2016            

                                                              

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

 

 

Zodpovídá: Radim Tregler

Vytvořeno / změněno: 20.5.2016 / 20.5.2016