Program mimořádného jednání zastupitelstva města 29. 10. 2021Pozvánka na mimořádné jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v pátek dne 29.10.2021 od 13.00 hodin v sále Staré radnice

Program

                1. Podklady starosty - Mgr. Jan Tecl       

č. 155    Volba přísedících Okresního soudu v Havlíčkově Brodě

                2. Podklady místostarosty - Zbyněk Stejskal      

č. 156    Projednání podmínek darování pozemku Kraji Vysočina za účelem výstavby hospicu   

                                              

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

 

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 21.10.2021 / 21.10.2021