Program mimořádného jednání zastupitelstva města 27. 6. 2016Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí dne 27.6.2016 od 14.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Program

 

                1. Podklady starosty - Mgr. Jan Tecl       

č. 142    Krajská knihovna Kraje Vysočina            

                2. Podklady místostarosty - Ing. Čeněk Jůzl       

č. 144    Bezúplatný převod - St.poz.úřad x Město HB - vodovod Okrouhličtí Dvořáci     

                3. Podklady místostarostky - Ivana Mojžyšková              

č. 143    Záměr prodeje pozemku č. 4278 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Havířská 

                                              

 

S pozdravem

 

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

 

 

 

 

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 17.6.2016 / 17.6.2016