Program mimořádného jednání zastupitelstva města 08. 10. 2013Pozvánka na mimořádné jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v úterý dne 8.10.2013 od 14.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ

 

Program

                1. Podklady člena zastupitelstva             

č. 267    HC REBEL a.s. - Nabídka odkupu cenných papírů             

                                                              

S pozdravem

 

                                                                           Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                   starosta

 

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 30.9.2013 / 30.9.2013