Program jednání zastupitelstva města dne 7. 2. 2022Program jednání zastupitelstva města, které se uskuteční dne 7.2.2022 od 14.30h v sále Staré radnice

                1. Podklady člena zastupitelstva             

č. 20       Finanční výbor - návrh změny schváleného rozpočtu města Havlíčkův Brod v roce 2022              

                2. Podklady starosty - Mgr. Jan Tecl       

č. 21       Nominace zástupců města na valné hromady a členské schůze společností s majetkovou účastí na rok 2022    

                3. Podklady místostarosty - Zbyněk Stejskal      

č. 1         Záměr prodeje pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Plovárenská        

č. 2         Záměr prodeje pozemku č. 1762/1 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Trocnovská       

č. 3         Záměr prodeje části pozemku č. 1941/1 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Havířská   

č. 4         Záměr prodeje věcného práva stavby - ulice 5. května, Havlíčův Brod  

č. 5         Záměr převodu kanalizačních a vodovodních sítí do základního kapitálu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. proti nově vydaným akciím              

č. 6         Záměr prodeje části pozemku č. 463/8 v k.ú. Termesivy             

č. 7         Koupě pozemků U Cihláře + výmaz věcného břemene a zrušení smlouvy budoucí        

č. 8         Nabídka pozemku č. 180/2 v k.ú. Veselice u Havlíčkova Brodu  

č. 9         Prodej části pozemku č. 2745/18 v k.ú. Havlíčkův Brod - U Cihelny - zahrada     

č. 10       Prodej pozemku č. 185/9 v k.ú. Veselice             

č. 11       Prodej částí pozemků č. 2798/5 a 2798/40 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Humpolecká      

č. 12       Prodej id. podílu pozemku č. 1894/3 v k.ú. Štoky            

č. 13       Směna pozemků - ulice Humpolecká    

č. 14       Smlouvy o bezúplatném převodu - Plovárenská             

č. 16       Podání žádosti o převod pozemku č. 693 v k.ú. Poděbaby          

č. 24       Smlouva o vypořádání některých práv a povinností - I/38 Květnov, PHS              

                4. Podklady místostarosty - Ing. Vladimír Slávka              

č. 22       Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - grant na Farmářské trhy Koudelův talíř 2022               

                5. Podklady místostarosty - Bc. Libor Honzárek

č. 17       Římskokatolická farnost - děkanství Havlíčkův Brod - Žádost o spoluúčast obce na realizaci IV. etapy obnovy střechy a krytiny kostela sv. Kateřiny v roce 2022            

č. 18       Plán obnovy a rozvoje nemovitého majetku města Havlíčkův Brod       

č. 19       Plánovací smlouva - obchodní centrum Retail Park        

č. 23       Zadání Regulačního plánu Na Nebi         

                6. Různé             

č. 15       Jihovýchodní obchvat - průběžná informace     

                                                

S pozdravem

 

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

 

Zodpovídá: Petra Dolejšová

Vytvořeno / změněno: 28.1.2022 / 28.1.2022