Program jednání zastupitelstva města 9. 9. 2019Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí dne 9.9.2019 od 14.30 hodin v sále Staré radnice, Havlíčkovo náměstí 87.

Program

                1. Podklady člena zastupitelstva             

č. 133    Usnesení výboru pro životní prostředí zastupitelstva města Havlíčkův Brod      

                2. Podklady starosty - Mgr. Jan Tecl       

č. 136    Žádost o zřízení Osadního výboru Dolní Papšíkov           

č. 137    Volba přísedících Okresního soudu v Havlíčkově Brodě

č. 138    Cena města Havlíčkův Brod - Nejkrásnější kniha 29. Podzimního knižního veletrhu       

                3. Podklady místostarosty - Zbyněk Stejskal      

č. 139    Záměr směny pozemků - U Cihláře        

č. 140    Podání žádosti o koupi pozemku č. 263/15 v k.ú. Havlíčkův Brod - U KD Ostrov

č. 141    Prodej pozemku č. 1134 v k.ú. Mírovka               

č. 142    Záměr směny pozemků - PLEAS a.s.      

č. 143    Koupě id. podílu pozemků č. 2698/2, 2714/6, 2729, 2742, 2744/1, 2714/3 v k.ú. Havlíčkův Brod - lokalita Čechovka               

č. 144    Směna pozemků v ulici Dolní    

č. 145    Podání žádosti o převod pozemku č. 3184/6 v k.ú. Havlíčkův Brod - Stříbrný dvůr           

č. 146    Prodej pozemku č. 530/13 v k.ú. Havlíčkův Brod - Amylon, a.s.

č. 147    Prodej pozemku č. 1646/259 v k.ú. Havlíčkův Brod - U Školy      

č. 148    Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku - Klanečná          

č. 149    Koupě pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Ledečská

č. 150    Prodej pozemku č. 636/25 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu - Svatý Kříž

č. 151    Koupě pozemku č. 653/2 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Gočárova              

č. 152    Záměr směny částí pozemků - ulice Jižní             

č. 153    Záměr prodeje pozemku č. 584/7 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu - Svatý Kříž 

č. 157    Směna částí pozemků č. 2602 a 3971 v k.ú. Havlíčkův Brod - U Panských              

č. 158    Záměr směny pozemků v k.ú. Pohled a k.ú. Termesivy

č. 159    Směna pozemků - Mírovka       

č. 160    Prodloužení termínu dokončení staveb - lokalita Rozkoš - doplňující usnesení 

                4. Podklady místostarosty - Ing. Vladimír Slávka              

č. 112    Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - kulturní granty 2019 - Obnovení, zakládání a udržování kulturních tradic města 2019 - 3. kolo              

č. 131    Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v ORP Havlíčkův Brod na období 2019-2021 a Akční plán na období 2019-2020     

                5. Podklady místostarosty - Bc. Libor Honzárek

č. 155    Pojmenování veřejného prostranství - ulice Slovenská

č. 156    Pojmenování veřejného prostranství - ulice Nad Brodem, Nad Nivou, Nad Jezem, K Lesu, Vyhlídka     

                6. Různé             

č. 134    Jihovýchodní obchvat - průběžná informace     

č. 135    Průmyslová provozovna v ulici U Topíren - průběžná informace              

                                              

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

 

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 30.8.2019 / 30.8.2019