Program jednání zastupitelstva města 6.2.2023Odkaz na přímý přenos z jednání

 

Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí dne 6.2.2023 od 14.30 hodin v sále Staré radnice

Program

 

1. Kontrola plnění usnesení - Ing. Václav Stejskal

 

č. 2

Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

 

 

2. Podklady člena zastupitelstva

 

č. 10

Návrh na usnesení z výboru pro cestovní ruch, média a kulturu

 

č. 11

Souhrnná zpráva o realizaci  projektu podpořeného z grantového programu "Město bez bariér 2022"

 

 

3. Podklady starosty - Zbyněk Stejskal

 

č. 1

Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva města

 

č. 25

Nominace zástupců města na valné hromady a členské schůze společností s majetkovou účastí na rok 2023

 

č. 26

Grantové programy města Havlíčkův Brod pro rok 2023 - sociální oblast

 

č. 27

Grantové programy města Havlíčkův Brod pro rok 2023 - oblast životního prostředí

 

 

4. Podklady místostarosty - Bc. Libor Honzárek

 

č. 30

Římskokatolická farnost - děkanství Havlíčkův Brod - Žádost o spoluúčast obce na realizaci V. etapy obnovy střechy a krytiny Kostela sv. Kateřiny v roce 2023

 

č. 3

Určený zastupitel pro projednávání Územního plánu Havlíčkův Brod a Regulačních plánů

 

č. 4

Změna ÚPHB č.12

 

č. 5

Program  107290 - Zachování a obnova historických hodnot I

 

č. 6

Plánovací smlouva - Obytná zóna Vršovice

 

 

5. Podklady místostarostky - Marie Rothbauerová

 

č. 7

Záměr prodeje id. podílu části pozemku č. 260/7 v k.ú. Pohled

 

č. 9

Záměr směny pozemků - cyklostezka Klanečná

 

č. 12

Záměr směny pozemků - Mírovka

 

č. 13

Prodej části pozemku č. 1082/9 v k.ú. Havlíčkův Brod - Vršovice

 

č. 14

Prodej pozemku č. 1381/4 v k.ú. Havlíčkův Brod - Vlkovsko

 

č. 15

Prodej části pozemku č. 569/1 v k.ú. Termesivy

 

č. 16

Prodej částí pozemků v k.ú. Květnov

 

č. 17

Směna pozemků - Havlíčkův Brod - ulice Dolní a ulice Žižkova

 

č. 18

Smlouva o bezúplatném převodu - pozemek č. 564/8 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Ledečská

 

č. 19

Přijetí daru - pozemky Kraje Vysočina

 

č. 20

Koupě části pozemku č. 908/27 v k.ú. Mírovka

 

č. 21

Koupě pozemku č. 180/2 v k.ú. Veselice

 

č. 22

Přijetí daru (revokace) a záměr darování pozemků - Kyjovská

 

č. 23

Záměr prodeje pozemků - ZTV Suchá

 

č. 24

Záměr prodeje pozemků - ulice Humpolecká

 

č. 28

Podání žádosti o úplatný převod části pozemku č. 982/52 v k.ú. Havlíčkův Brod

 

č. 29

Směna pozemků v k.ú. Poděbaby - u letiště

 

č. 156

Koupě pozemku č. 930/20 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Masarykova

 

 

6. Různé

 

č. 8

Jihovýchodní obchvat - průběžná informace

 

         

 

S pozdravem

 

 

 

 

                                                                          Zbyněk Stejskal, v. r.

                                                                                   starosta