Program jednání zastupitelstva města 6. 9. 2021Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí dne 6.9.2021

od 14.30 hodin v sále Staré radnice

Program

                1. Podklady člena zastupitelstva             

č. 107    Informace kontrolního výboru o provedené kontrole v subjektu MŠ Korálky   

č. 108    Informace kontrolního výboru o provedených kontrolách vyúčtování finančních příspěvků v r. 2020.   

č. 136    Výměna člena kontrolního výboru zastupitelstva města             

                2. Podklady starosty - Mgr. Jan Tecl       

č. 83       Zpráva z valné hromady společnosti Úpravna vody Želivka, a.s.              

č. 128    Cena města Havlíčkův Brod - Nejkrásnější kniha 31. Podzimního knižního veletrhu       

č. 134    Rezignace člena výboru              

                3. Podklady místostarosty - Zbyněk Stejskal      

č. 85       Záměr prodeje části pozemku č. 659/1 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Rozkošská 

č. 100    Záměr prodeje pozemku č. 1757/8 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Trocnovská       

č. 102    Záměr prodeje částí pozemku č. 674/45 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Tolmanova             

č. 103    Záměr prodeje části pozemku č. 1381/1 v k.ú. Havlíčkův Brod - Vlkovsko            

č. 104    Záměr prodeje pozemku stč. 258 v k.ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu - U Vítků 

č. 105    Záměr prodeje části pozemku č. 2745/18 v k.ú. Havlíčkův Brod - U Cihelny - zahrada    

č. 106    Záměr prodeje části pozemku č. 2745/18 v k.ú. Havlíčkův Brod - U Cihelny - garáž          

č. 111    Záměr prodeje částí pozemků č. 2798/5 a 2798/40 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Humpolecká     

č. 112    Záměr prodeje části pozemku č. 382 v k.ú. Zbožice        

č. 113    Záměr prodeje - chata Doubravanka    

č. 114    Dodatek č. 1 ke smlouvě o zřízení věcného práva stavby - Rozkoš          

č. 115    Smlouvy o bezúplatném převodu částí pozemku č. 4024 v k.ú. Havlíčkův Brod -

U Panských       

č. 116    Koupě pozemků - Šmolovy       

č. 117    Kupní smlouva - pozemky od Státního statku Jeneč      

č. 118    Prodej části pozemku č. 2745/18 v k.ú. Havlíčkův Brod - U Cihelny         

č. 119    Prodej pozemků - U Vlkovska  

č. 120    Prodej pozemku stč. 346/1 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Žižkova              

č. 121    Prodej částí pozemků v k.ú. Perknov - rybník   

č. 122    Prodej části pozemku č. 569/12 v k.ú. Termesivy            

č. 123    Prodej pozemku č. 465/7 v k.ú. Termesivy         

č. 124    Prodej pozemku č. 465/10 v k.ú. Termesivy      

č. 132    Zpráva z valné hromady obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.        

č. 135    Prodej části pozemku č. 4000 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Plovárenská

                 4. Podklady místostarosty - Ing. Vladimír Slávka             

č. 127    Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - kulturní granty 2021 - "Kulturní aktivity - 2. kolo"               

č. 129    Žádost obce Radostín   

č. 130    Žádost o finanční podporu na dostavbu technického zázemí softbalového hřiště na Plovárenské - Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s.           

č. 131    Zpráva ze členské schůze Lesního družstva ve Štokách

                5. Podklady místostarosty - Bc. Libor Honzárek

č. 133    Změna ÚP Havl.Brod - Havl.Brod            

č. 125    Zpráva z řádné valné hromady Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.    

č. 126    Vodovod Občiny            

                6. Různé             

č. 109    Jihovýchodní obchvat - průběžná informace     

                                                              

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

Zodpovídá: Petra Dolejšová

Vytvořeno / změněno: 27.8.2021 / 27.8.2021