Program jednání zastupitelstva města 31. 3. 2008Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí dne 31.3.2008 od 14.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Program

            1. Zahájení a volba pracovních komisí     

            2. Kontrola plnění usnesení - Ing. Václav Stejskal          

č. 72    Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání 

            3. Podklady člena zastupitelstva    

č. 67    Zápis z jednání výboru pro sociální a zdravotní tématiku ze dne 6.3.2008      

č. 68    Zápis o provedení kontroly rekonstrukce MŠ Příčná.    

č. 69    Zelený okruh kolem města 

č. 86    Zpráva o kontrole dotací z rozpočtu města za rok 2007 

            4. Podklady starostky - Ing. Jana Fischerová, CSc.        

č. 66    Likvidace hmotného investičního majetku a pohledávek           

č. 94    Kontrola vyúčtování příspěvků     

č. 97    Přijetí daru   

            5. Podklady místostarosty - Libor Honzárek       

č. 90    Investiční akce roku 2007 přecházející do roku 2008     

č. 91    Úprava křižovatky I/34 - III/34489 Šmolovy, prodloužení kanalizace  

č. 93    Prodej vodovodu a kanalizace v průmyslové zóně Jihlavská    

č. 95    Bělohradská ulice - dešťové svody

č. 96    Program regenerace městské památkové zóny    

č. 98    Studie obytné zóny Na Nebi           

č. 99    Grant Oživlé náměstí 2008 

č. 100  Změna územního plánu západní části obchvatu města   

č. 101  Zadání změny č. 26 ÚP SÚ Havlíčkův Brod - lokalita "Nad psychiatrickou léčebnou"        

            6. Podklady místostarosty - Ing. Čeněk Jůzl        

č. 70    Operační program Životní prostředí - odpady Přibyslavsko     

č. 73    Prodej pozemků v k.ú. Ždírec na Moravě

č. 74    Prodej části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 689/23          

č. 75    Záměr prodeje pozemku v k.ú. Suchá ppč. 1771

č. 76    Směna pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod - Václav Duben           

č. 77    Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č. 111/08 v k.ú. Havlíčkův Brod          

č. 78    Záměr prodeje ppč. 3615, 3613/1, 3592/5 a stpč. 4858    

č. 79    Prodej volného bytu za tržní cenu 

č. 80    Prodej pozemku PK ppč. 1336/1 k.ú. Havlíčkův Brod - revokace        

č. 81    Kasárna letiště – prodej pozemků včetně staveb bez čp/če v k.ú. Havlíčkův Brod, Šmolovy u Havlíčkova Brodu a Poděbaby. 

č. 82    Kasárna letiště – prodej pozemků včetně staveb bez čp/če v k.ú. Havlíčkův Brod, Šmolovy u Havlíčkova Brodu a Poděbaby – revokace.      

č. 83    Bezúplatný převod pozemku z vlastnictví města Havlíčkův Brod do vlastnictví České republiky   

č. 84    Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod stpč. 815/1         

č. 85    Prodej areálu sběrných surovin v Havířské ulici v Havlíčkově Brodě  

č. 87    Prodej městských bytových domů - bytových jednotek 

č. 88    Prodej pozemků parc. č. 663/120, 663/169, 663/170 v k.ú. Pohled - revokace 

č. 89    Koupě pozemků parcelní č. 1032/4 a 3888/1 v k.ú. Havlíčkův Brod     

č. 92    Záměr prodeje městských bytových domů, resp. bytových jednotek vymezených prohlášením na základě zákona        

            7. Různé        

č. 71    Zpráva o činnosti rady města         

                                              

S pozdravem

                                                                                       Ing. Jana Fischerová, CSc., v.r.

                                                                                                        starostka

Zodpovídá: administrátor

Vytvořeno / změněno: 25.3.2008 / 25.3.2008