Program jednání zastupitelstva města 31. 10. 2016Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí dne 31.10.2016 od 14.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Program

                1. Kontrola plnění usnesení - Ing. Václav Stejskal            

č. 202    Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání             

                2. Podklady starosty - Mgr. Jan Tecl       

č. 203    Rezignace člena výboru              

č. 204    Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – sazba poplatku na rok 2017   

č. 205    Úprava Statutu pro sportovní ceny města Havlíčkova Brodu     

č. 206    Změny rozpočtu 2016   

                3. Podklady místostarosty - Ing. Čeněk Jůzl       

č. 207    Prodej pozemku stpč. 1867 v k.ú. Havlíčkův Brod           

č. 208    Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků - u KD Ostrov         

č. 209    Prodej částí pozemků č. 1806/17 a 1806/7 v k.ú. Havlíčkův Brod - Žižkova ulice 

č. 210    Záměr prodeje části pozemku č. 229/2 v k.ú. Havlíčkův Brod - Na Valech            

č. 211    Záměr prodeje části pozemku č. 166/1 v k.ú. Havlíčkův Brod - B. Kobzinové      

č. 212    Prodej pozemků - rodinné domy - lokalita Rozkoš         

č. 213    Přijetí daru - pozemek č. 1954/11 v katastrálním území Havlíčkův Brod - ulice Sekaninova          

č. 214    Prodej spoluvlastnického podílu částí pozemku č. 260/7 v k.ú. Pohled 

č. 215    Koupě pozemku stč. 42/5 v k.ú. Termesivy - pod kulturním domem     

č. 216    Prodej pozemku č. 2038/96 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Sokolovská      

č. 217    Záměr prodeje pozemků č. 1223/35, 1223/56, 1223/57, 1223/58, stč. 221/2, 222/2 v k.ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu - v areálu bývalého ZD 

č. 218    Záměr darování částí pozemků v k.ú. Mírovka  

č. 219    Prodej pozemku č. 169/2 v k.ú. Poděbaby - Horní Papšíkov       

č. 220    Směna části pozemku č. 747/1 v k.ú. Perknov - ulice Spojovací

č. 221    Záměr prodeje části pozemku č. 463/8 v k.ú. Termesivy             

č. 222    Směna pozemků v k.ú. Mírovka              

č. 223    Směna pozemků v k.ú. Suchá - v areálu  ZD       

č. 224    Odborné posouzení hospodaření v městských lesích   

č. 225    Koupě pozemků č. 1055/22 a stč. 5171 v k.ú. Havlíčkův Brod - TS             

                4. Podklady místostarosty - Libor Honzárek       

č. 201    Plánovací smlouva         

                                                              

S pozdravem

 

                                                                      Mgr. Jan Tecl, MBA, v.  r.

                                                                                   starosta

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 21.10.2016 / 21.10.2016