Program jednání zastupitelstva města 29. 4. 2013Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí dne 29.4.2013 od 14.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ

 

Program

                1. Kontrola plnění usnesení - Ing. Václav Stejskal            

č. 68       Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání             

                2. Podklady člena zastupitelstva             

č. 141    Mimořádná valná hromada Úpravny vody Želivka, a.s.

č. 138    Informace kontrolního výboru o provedené kontrole  

č. 139    Informace kontrolního výboru o provedené kontrole  

č. 140    Plán činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a sport   

                3. Podklady člena rady města   

č. 102    II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod             

č. 103    Zelený okruh    

                4. Podklady starosty - Mgr. Jan Tecl       

č. 76       Jednací řád výborů Zastupitelstva města Havlíčkův Brod - osadní výbory; změna č.1     

č. 77       Předsedové a členové osadních výborů              

č. 79       Cena města - Novinářská křepelka        

č. 80       Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - kulturní granty 2013               

č. 81       Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod -  sociální granty 2013               

č. 82       Závěrečný účet města Havlíčkův Brod za rok 2012, schválení účetní závěrky 2012           

č. 83       Mimořádná finanční podpora na provoz Mateřského  centra Zvoneček              

č. 84       Rozpočtová opatření k 30.04.2013          

                5. Podklady místostarosty - Ing. Čeněk Jůzl       

č. 69       Prodej  bytových jednotek - 3. a 4. vlna privatizace       

č. 85       Záměr prodeje pozemku - garáž Máchova ul.   

č. 86       Záměr prodeje části pozemku ppč. 704/4 k. ú. Perknov              

č. 87       Záměr prodeje pozemku - Mírovka       

č. 88       Záměr prodeje pozemku ppč. 569/15 a 21/5 v k. ú. Termesivy 

č. 89       Záměr prodeje pozemku ppč.  5/1 v k. ú. Jilemnník       

č. 90       Prodej hasičské zbrojnice pozemku a stpč. 51 v k. ú. Suchá u Havlíčkova Brodu               

č. 91       Záměr prodeje pozemku - Kyjovská ul.               

č. 92       Záměr prodeje pozemku - Chotěbořská ul.       

č. 93       Záměr prodeje pozemku - Vratná ul.    

č. 94       Záměr prodeje části pozemku ppč. 1903/77 v k. ú. Havlíčkův Brod - U Topíren 

č. 95       Záměr prodeje pozemků  ppč. 2745/19, 499/48, 2745/18 v k. ú. Havlíčkův Brod - U Cihelny        

č. 96       Záměr prodeje pozemků ppč. 807/1 a ppč. 828/1  v  k. ú. Šmolovy         

č. 97       Záměr prodeje pozemků - Hamry          

č. 98       Záměr prodeje pozemku ppč. 854/39 - Šmolovy             

č. 99       Záměr prodeje pozemku ppč. 1753/96 v k. ú. Havlíčkův Brod - ul. Jeronýmova

č. 100    Koupě pozemku ppč. 72/4 v k. ú. Perknov         

č. 101    Záměr prodeje pozemku ppč. 663/4  - Kojetín 

č. 104    Prodej částí pozemků ppč. 1661/35 a 1661/39   v k. ú. Havlíčkův Brod    

č. 105    Prodej pozemku stpč. 4577 v k. ú. Havlíčkův Brod - pod garáží  

č. 106    Prodej pozemku ppč. 2259/150 k. ú. Havlíčkův Brod - Husova ul.            

č. 107    Přijetí daru - Jihlavská ul.            

č. 108    Prodej pozemku ppč. 930/2 v k.ú. Havlíčkův Brod          

č. 109    Prodej pozemku - Na Hrázi        

č. 110    Záměr prodeje pozemku stpč. 4383 - garáž Letná           

č. 111    Záměr směny pozemků - Sv. Kříž            

č. 112    Bezúplatný převod pozemků od TJ Jiskra Havlíčkův Brod            

č. 113    Záměr prodeje pozemků - Květnov      

č. 114    Koupě pozemku Velká Zdobnice - smlouva       

č. 115    Koupě pozemků - U Traplů        

č. 116    Záměr prodeje pozemku stpč. 4381 - garáž Letná           

č. 117    Záměr prodeje pozemků - Mírová ul.   

č. 118    Prodej pozemku Na Výšině       

č. 119    Záměr prodeje pozemku ppč. 1/5 v k. ú. Jilemník           

č. 120    Podzemní separační kontejnery v HB - žádost o dotaci z OPŽP 

č. 121    Záměr prodeje pozemků - Dolní ul.       

č. 122    Koupě pozemků - cyklostezka Šmolovy              

č. 124    Záměr prodeje pozemku ppč. 934/17  Havlíčkův Brod - Pražská               

č. 125    Smlouva o bezúplatném převodu č. 211             

č. 126    Záměr prodeje části pozemku 761/6 v k.ú. Mírovka      

č. 127    Prodej volných bytových jednotek        

č. 128    Prodej budovy čp. 2005 s pozemky a příslušenstvím (bývalá Obchodní akademie)         

č. 129    Převod pozemků VÚB 

č. 130    Prodej budovy čp. 2190 v Havlíčkově Brodě s pozemky a příslušenstvím (bývalý Dům dětí a mládeže) 

č. 131    Prominutí 2. splátky kupní ceny - lok. U Rybníčku           

č. 132    Záměr prodeje pozemků - Zbožice        

č. 133    Kasárna "LETIŠTĚ", prodej funkčních celků         

č. 134    Uznání dluhu a dohoda o splátkách 1128/34      

č. 135    Prodej hrobového zařízení na hřbitově sv. Vojtěcha     

č. 136    Žádost o prominutí lhůty - převod bj. 1105/14  

č. 137    Prodej částí pozemků ppč. 2457/43, 362/1, 2260/4 a 363 v k. ú. Havlíčkův Brod 

                6. Podklady místostarosty - Ing. Ivan Kuželka   

č. 71       Zpráva o plnění koncepce kultury za rok 2012   

č. 72       Snížení energetické náročnosti ZŠ Nuselská - program zelená úsporám              

č. 73       Smluvní vztahy mezi městem Havlíčkův Brod a NNO v sociální oblasti (Oblastní charita HB, Fokus Vysočina HB, ÚSVIT - zařízení SPMP HB) pro rok 2013            

                7. Podklady uvolněného člena rady - Libor Honzárek    

č. 74       Plynofikace Zbožice - uzavření kupní smlouvy  

č. 75       Program regenerace městské památkové zóny              

 

                8. Různé             

č. 142    Jihovýchodní obchvat  

 

 

S pozdravem

 

 

                                                                           Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                   starosta

 

Zodpovídá: Radim Tregler

Vytvořeno / změněno: 19.4.2013 / 19.4.2013