Program jednání zastupitelstva města 28. 2. 2011Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí dne 28.2.2011 od 14.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ

 

Program

         1. Kontrola plnění usnesení - Ing. Václav Stejskal    

č. 35  Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání     

         2. Podklady člena zastupitelstva

č. 19  Vyhodnocení grantu města "Ptačí a netopýří budky 2010" 

č. 40  Cyklo a pěší stezky

č. 41  Plán činnosti finančního výboru

č. 56  Plán činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a sport        

         3. Podklady starosty - Bc. Jan Tecl      

č. 45  Grantové programy Města Havlíčkův Brod pro rok 2011     

č. 46  Ceny města Havlíčkův Brod       

č. 48  Nominace do orgánů společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.  

         4. Podklady místostarosty - Ing. Čeněk Jůzl   

č. 6    Duplicitní vlastnictví k pozemku parcelní č. 388/21 v k.ú. Havlíčkův Brod      

č. 7    Směna části pozemku ppč. 377/16      

č. 8    Záměr prodeje pozemku stpč. 5629 v k.ú. Havlíčkův Brod 

č. 9    Prodej části pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 2798/2 

č. 10  Záměr prodeje části pozemků ppč. 627/62 a 628/2 v k. ú. Havlíčkův Brod      

č. 11  Bezúplatný převod pozemku parcelní č. 597/1 z vlastnictví České republiky do vlastnictví Města Havlíčkův Brod      

č. 12  Záměr prodeje pozemku stpč.3205 v k.ú. Havlíčkův Brod  

č. 13  Směna pozemků v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu    

č. 14  Záměr prodeje  pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod 2359/14 a 1593/45     

č. 15  Směna pozemků stpč. 6103, ppč. 2259/209 a ppč. 270/7, 2448/8, 2447/1, 2434/58 a 2262/1 v k.ú. Havlíčkův Brod         

č. 16  Záměr prodeje pozemku stpč. 269 v k.ú. Šmolovy  

č. 18  Bezúplatný převod pozemku ppč. 3932/2 v k.ú. Havlíčkův Brod  

č. 22  Zpráva o plnění Plánu odpadového hospodaření města Havlíčkův Brod č. 5     

č. 23  Prodej pozemku v k. ú. Mírovka ppč. 761/3  

č. 24  Záměr prodeje pozemků ppč. 125/74 a ppč. 125/75 v k.ú. Perknov     

č. 25  Rekonstrukce silnice II/150, ul.Žižkova - revokace   

č. 26  Záměr prodeje pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 689/3        

č. 27  Směna pozemku ppč. 11/6 v k. ú. Březinka - revokace     

č. 28  Záměr prodeje pozemku stpč. 3927 v k.ú. Havlíčkův Brod 

č. 29  Záměr směny částí pozemku ppč. 377/16, 375/3 a 375/4  

č. 30  Bezúplatný převod pozemků z vlastnictví České republiky do vlastnictví Města Havlíčkův Brod u KD Ostrov    

č. 31  Záměr prodeje části pozemku ppč. 627/1 v k. ú. Havlíčkův Brod 

č. 32  Záměr prodeje části pozemku 2745/18 v k.ú. Havlíčkův Brod      

č. 34  Prodej podílů z pozemků v k. ú. Pohled ppč. 26/8, 24/11 a 24/6

č. 36  Záměr prodeje části pozemku ppč. 1933/1 v k.ú. Havlíčkův Brod

č. 37  Prodej části pozemku v k. ú. Perknov ppč. 747/1   

č. 38  Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č. 203/11    

č. 39  Přijetí daru pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 1707/5  

č. 42  Prodej pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 627/1 

č. 43  Žádost o souhlas se změnou velikosti podílu v budově Pražská 2491, Havlíčkův Brod 

č. 44  3. vlna privatizace - převod bytových jednotek      

č. 49  3. vlna privatizace - převod bytových jednotek      

č. 52  Dar věžních hodinových strojů s příslušenstvím       

č. 53  3. vlna privatizace - převod bytových jednotek      

č. 54  Prodej spoluvlastnických podílů Strážná 439 

č. 55  Informace o prodloužení termínu splatnosti kauce  

č. 60  NIMIRU - prodej části pozemku ppč. 2315 v k. ú. Havlíčkův Brod 

         5. Podklady místostarosty - Ing. Ivan Kuželka 

č. 20  Program prevence kriminality ve městě Havlíčkův Brod - rok 2011        

č. 21  Záměr kraje Vysočina na změnu zřizovatelské funkce k ZUŠ Havlíčkův Brod, Smetanovo nám. čp. 31     

č. 33  Smluvní vztahy mezi městem Havlíčkův Brod a NNO v sociální oblasti (Oblastní charita HB, Fokus Vysočina HB, Úsvit zařízení SPMP HB) pro rok 2011 

         6. Podklady uvolněného člena rady - Libor Honzárek        

č. 57  Program regenerace        

č. 59  Změna ÚPSÚ Havl.Brod  - pozemky parc.č. 4182, 2709/3-4 v k.ú. Havlíčkův Brod     

č. 61  Plánovací smlouva - obchodní centrum

         7. Různé     

č. 50  Zpráva z rady města        

č. 58  Informace o stavu přípravy realizace obchvatu města        

                                    

S pozdravem

 

                                                                            Bc. Jan Tecl, v. r.

                                                                                   starosta

 

Zodpovídá: Petra Dolejšová

Vytvořeno / změněno: 18.2.2011 / 18.2.2011