Program mimořádného jednání zastupitelstva města 27.2.2023Program mimořádného jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí dne 27.2.2023 od 14.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

 

 

1. Podklady místostarostky - Marie Rothbauerová

 

č. 32

Prodej objektu bývalé Obchodní akademie

 

 

2. Podklady místostarosty - Ing. Vladimír Slávka

 

č. 33

Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody ZŠ

 

         

 

S pozdravem

 

 

 

 

                                                                          Zbyněk Stejskal, v. r.

                                                                                   starosta