Program jednání zastupitelstva města 27. 4. 2009Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí dne 27.4.2009 od 14.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ

 

Program

         1. Kontrola plnění usnesení - Ing. Václav Stejskal    

č. 118          Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání     

         2. Podklady člena zastupitelstva

č. 119          Zápis z jednání výboru pro sociální a zdravotní tématiku a vyhodnocení grantů pro rok 2009 

                    

         3. Podklady starostky - Ing. Jana Fischerová, CSc.   

č. 105          Darovací smlouvy  

č. 108          Návrh rozpočtových opatření za období 01-04/2009

č. 107          Předložení žádosti o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu "E- Governement v obcích - Czech POINT"

č. 102          Valná hromada KD Ostrov s.r.o. 

č. 109          Valná hromada Vak a.s. Chrudim

         4. Podklady místostarosty - Libor Honzárek   

č. 110          Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2009     

č. 111          Změna ÚP SÚ Havlíčkův Brod - parc.č.983/1 v k.ú. Mírovka

č. 112          Změna ÚP SÚ Havlíčkův Brod - parc.č. 1083/42, k.ú. Havlíčkův Brod     

č. 113          Změna ÚP SÚ Havlíčkův Brod - parc.č. PK 503/1, v k.ú. Termesivy        

č. 114          Změna ÚP SÚ Havlíčkův Brod - parc.č. PK 4/1, v k.ú. Termesivy  

č. 115          Změna ÚP SÚ Havlíčkův Brod - parc.č. 1559, 1604, v k.ú. Suchá 

č. 116          Změna ÚP SÚ Havlíčkův Brod — 3450, 3452/1, 3445/2 a 3446 v k.ú. Havlíčkův Brod  

         5. Podklady místostarosty - Ing. Čeněk Jůzl   

č. 122          Záměr směny části pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 537/5 a 2627/7

č. 137          Finanční prostředky pro nákup lesních pozemků     

č. 138          Kasárna letiště, žádost o prodloužení lhůty úhrady kupní ceny za objekt č. 92

č. 132          Uznání dluhu        

č. 120          Odkoupení pozemků dotčených provozem letiště v k. ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu        

č. 117          Bezúplatný převod pozemků z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Havlíčkův Brod - lokalita "Za Motorpalem" 

č. 121          Bezúplatný převod pozemků z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Havlíčkův Brod v k.ú. Havlíčkův Brod - lokalita Zahradnického

č. 101          Bezúplatný převod pozemků z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Havlíčkův Brod v k.ú. Termesivy - u kulturního domu   

č. 103          Bezúplatný převod pozemků z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Havlíčkův Brod v lokalitě "U Nuselské školy"        

č. 104          Bezúplatný převod pozemků z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Havlíčkův Brod - ulice Zahradní      

č. 133          Převod pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod v lokalitě Na Výšině        

č. 123          Prodej části pozemků v k.ú. Perknov ppč. 751/7, 751/13 

č. 124          Prodej pozemku v k.ú. Perknov ppč. 103/188        

č. 125          Prodej části pozemku v k.ú. Šmolovy ppč. 843/1    

č. 126          Prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 292/1  

č. 135          Prodej pozemků v k.ú. Havlíčkově Brodě ppč. 3819, 1962/23, 1962/17 - revokace usnesení     

č. 127          Prodej pozemku v k.ú. Suchá ppč. 522/12    

č. 128          Prodej pozemku v k.ú. Šmolovy ppč. 879/1  

č. 134          3.vlna privatizace-převod bytových jednotek

č. 136          Prodej volných bytů za tržní cenu      

č. 129          Záměr prodeje části pozemku v k.ú.  Šmolovy ppč. 879/1 

č. 130          Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 778/100        

č. 131          Záměr prodeje části  pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 1076/1        

         6. Různé     

č. 106          Zpráva z rady města        

                   

                                     

 

S pozdravem

 

                                                                   Ing. Jana Fischerová, CSc,v.r.

                                                                                   starostka

 

Zodpovídá: Petra Dolejšová

Vytvořeno / změněno: 20.4.2009 / 20.4.2009