Program jednání zastupitelstva města 26. 4. 2010Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí dne 26.4.2010 od 14.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ

 

Program

         1. Kontrola plnění usnesení - Ing. Václav Stejskal    

č. 114          Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání     

         2. Podklady člena zastupitelstva

č. 119          Zápis výboru pro kulturu a cestovní ruch       

č. 97  Grant města 2010 "Ptačí a netopýří budky 2010 "    

č. 96  Projednání Petičního výboru Jihlavská v Kontrolním výboru zastupitelstva města Havlíčkův Brod        

         3. Podklady místostarosty - Libor Honzárek   

č. 98  Dětské hřiště Jihlavská    

č. 111          Cyklostezky - realizace stavby   

č. 112          Zadávací řízení Rekonstrukce smuteční síně, Havlíčkův Brod       

         4. Podklady starostky - Ing. Jana Fischerová, CSc.   

č. 99  Cena města - Novinářská křepelka       

č. 110          Valná hromada Úpravny vody Želivka a.s.      

č. 116          Žádost o finanční podporu Anglické mateřské školy The Tiny, v.o.s.     

č. 117          Žádost o finanční podporu Loutkového divadla Havlíčkův Brod o.p.s.    

č. 118          UB CZ, a.s. (dříve UNITED BAKERIES, a.s.)     

         5. Podklady místostarosty - Ing. Čeněk Jůzl   

č. 100          Záměr prodeje pozemků v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 627/59, 627/61 a v k. ú. Perknov ppč.103/128, 103/210    

č. 101          Záměr prodeje pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod  stpč. 6557        

č. 102          Přijetí daru - rekonstrukce komunikace č. III/03810 ul. Mírová, Havlíčkův Brod - revokace        

č. 103          Směna pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 1753/91 - revokace

č. 104          Záměr prodeje pozemku  v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 377/16 a studně  

č. 105          Bezúplatný převod pozemku pod "Domem s pečovatelskou službou - Na Výšině" - revokace - koupě       

č. 106          Darování pozemků dle GP č. 338-442/2009 - Chodník podél silnice č. III/3489 Havlíčkův Brod  - Šmolovy, Lípa      

č. 107          Směna částí pozemků 1609/10 a 1609/4 v katastrálním území Havlíčkův Brod - revokace        

č. 108          Směna pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 1722/22       

č. 109          Prodej parcel v lokalitě U Rybníčku v k.ú. Havlíčkův Brod 

č. 115          Směna a prodej pozemků v k. ú. Havlíčkův Brod v areálu Autodružstva 

č. 120          Informace o využití budovy čp. 171 Rubešovo náměstí v Havlíčkově Brodě (bývalá ZŠ Rubešova)   

č. 121          Rozsudek ve věci sporu s RK Sever      

č. 122          Prodej budovy čp.2005, U Trojice, k.ú.Havlíčkův Brod     

         6. Různé     

č. 113          Zpráva z rady města        

                                     

 

S pozdravem

                                                                    Ing. Jana Fischerová, CSc.,v.r.

                                                                                   starostka

Zodpovídá: Petra Dolejšová

Vytvořeno / změněno: 20.4.2010 / 20.4.2010