Program jednání zastupitelstva města 26. 10. 2020Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí dne 26.10.2020 od 14.30 hodin v sále Staré radnice, Havlíčkovo náměstí 87

Program

                1. Slib nového člena zastupitelstva        

č. 185    Rezignace člena zastupitelstva města   

č. 186    Slib nového člena zastupitelstva města               

                2. Podklady člena zastupitelstva             

č. 139    Retence vody v přírodě (tůně), protierozní opatření, výsadby zeleně – návrhy vhodných ploch             

                3. Podklady starosty - Mgr. Jan Tecl       

č. 141    Ceny města Havlíčkova Brodu pro nejlepší žáky základních škol za školní rok 2019/2020              

č. 142    Osadní výbor Mírovka, Osadní výbor Termesivy             

č. 143    Veřejno právní smlouva - Městská policie Havlíčkův Brod - měření rychlosti Krátká Ves              

č. 184    Rezignace člena výboru              

                4. Podklady místostarosty - Zbyněk Stejskal      

č. 145    Záměr prodeje části pozemku č. 1032/13 v k.ú. Havlíčkův Brod - ZŠ Nuselská    

č. 146    Záměr prodeje pozemku č. 1646/260 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice U Školy          

č. 147    Záměr prodeje pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod - ČEZ     

č. 148    Záměr prodeje částí pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Konečná     

č. 149    Záměr prodeje části pozemku č. 201 v k.ú. Veselice u Havlíčkova Brodu              

č. 151    Záměr prodeje pozemku č. 944/4 v k.ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu - ZO Žabor             

č. 152    Záměr prodeje části pozemku č. 1794/5 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Máchova 

č. 153    Záměr směny pozemků - Hamry             

č. 154    Záměr darování pozemků a přijetí daru - Vysočany - ulice Mírová          

č. 155    Záměr prodeje částí pozemků č. 38/1 a 38/11, v k.ú. Květnov   

č. 156    Záměr prodeje pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Žižkova  

č. 157    Záměr prodeje částí pozemků č. 975/12 a 3779/1 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Reynkova             

č. 158    Záměr směny pozemků a částí pozemků v ulicích V Rámech a Dolní      

č. 159    Parkovací dům Výšina - záměr prodeje věcného práva stavby 

č. 160    Předkupní právo - Dvorce u Jihlavy        

č. 161    Podání žádosti o koupi pozemků - U Panských 

č. 162    Smlouva o bezúplatném převodu pozemku - ulice Dvořácká    

č. 163    Koupě části pozemku č. 1670/2 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu - Svatý Kříž      

č. 164    Koupě pozemků č. 653/31 a 653/32, v k.ú. Havlíčkův Brod - cyklostezka Ledečská          

č. 165    Přijetí daru - pozemek č. 684/1 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Havlíčkova

č. 166    Bezúplatný převod - Okresní sdružení sportů Havlíčkův Brod   

č. 167    Přijetí daru nemovitosti - stavby v zahrádkové kolonii "Na Nebi"            

č. 168    Prodej pozemku č. 54/11 v k.ú. Poděbaby         

č. 169    Prodej částí pozemků v k.ú. Mírovka - ČEZ         

č. 170    Prodej částí pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Mírová          

č. 171    Prodej pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Průmyslová          

č. 172    Prodej pozemku č. 3739 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Bezručova              

č. 173    Směna pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod - U Školy x Kozí 

č. 174    Směna pozemků v k.ú. Pohled a k.ú. Termesivy             

č. 175    Vodovod Veselice - smlouva o poskytnutí příspěvku z rozvojového fondu, záměr převodu vodovodní sítě Veselice, jednotné kanalizace Občiny      

č. 182    Podání žádosti o bezúplatný převod - stanice Hasičského záchranného sboru  

č. 183    Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků - k.ú. Havlíčkův Brod           

                5. Podklady místostarosty - Ing. Vladimír Slávka              

č. 135    Aktualizace Zásad pro poskytování finančních podpor z rozpočtu města Havlíčkův Brod              

č. 136    Zpráva z členské schůze Lesního družstva ve Štokách   

č. 137    Aktualizace Přílohy č. 1. ke Zřizovací listině Příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu      

č. 138    Dodatek zřizovací listiny - příspěvková organizace ZŠ Havlíčkův Brod, Konečná 1884      

                6. Podklady místostarosty - Bc. Libor Honzárek

č. 118    Změna ÚP Havl.Brod - Havlíčkův Brod  

č. 120    Změna ÚP Havl.Brod - Havlíčkův Brod  

č. 144    Změna ÚP Havl.Brod - Technické služby              

č. 176    Změna ÚP Havl.Brod - Havlíčkův Brod  

č. 177    Změna ÚP Havl.Brod - Havlíčkův Brod  

č. 178    Změna ÚP Havl.Brod - Jilemník

č. 179    Změna ÚP Havl.Brod - Herlify   

č. 180    Změna ÚP Havl.Brod - Havlíčkův Brod  

č. 181    Změna č. 9 Územního plánu Havlíčkův Brod - obsah změny       

                7. Různé             

č. 140    Jihovýchodní obchvat - průběžná informace     

                                              

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

 

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 16.10.2020 / 16.10.2020