Program jednání zastupitelstva města 25. 2. 2008Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí dne 25.2.2008 od 14.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Program

            1. Kontrola plnění usnesení - Ing. Václav Stejskal          

č. 56    Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání 

            2. Podklady člena zastupitelstva    

č. 60    Návrh dotací z rozpočtu města za rok 2008         

            3. Podklady starostky - Ing. Jana Fischerová, CSc.        

č. 50    Změna jednacího řádu výborů zastupitelstva      

č. 51    Změna člena mediálního výboru   

č. 58    Program prevence kriminality ve městě Havlíčkův Brod na rok 2008 

            4. Podklady místostarosty - Libor Honzárek       

č. 53    Lunety - nová žádost o dotační prostředky          

č. 54    Záměr zrušení organizační složky Veřejné knihovny Havlíčkův Brod

č. 55    Regionální operační program - žádosti 1. výzvy, operační program životní prostředí, národní programy           

            5. Podklady místostarosty - Ing. Čeněk Jůzl        

č. 32    Bezúplatný převod pozemků z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Havlíčkův Brod - lokalita "U Panských" - při Sázavě          

č. 33    Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č. 132/08 v k.ú. Havlíčkův Brod          

č. 34    Zpráva o plnění plánu odpadového hospodaření  města Havlíčkův Brod č. 2

č. 35    Záměr prodeje části pozemku ppč. 2781/13 v k.ú. Havlíčkův Brod      

č. 36    Změna a doplnění zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod       

č. 37    Prodej městských bytových domů-bytových jednotek   

č. 38    Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 1381/1        

č. 39    Záměr prodeje domu v  Havlíčkově Brodě  domu č.p. 1415  na pozemku stpč. 815 /1          

č. 40    Záměr prodeje pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod stpč. 4174  a  části ppč. 362/1          

č. 41    Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Poděbaby ppč. 54/1          

č. 42    Záměr prodeje  pozemku v k.ú. Kojetín ppč. 687/7        

č. 43    Záměr prodeje části  pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 3699         

č. 44    Záměr prodeje pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 2293/5    

č. 45    Prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod stpč. 4336         

č. 46    Koupě pozemků v k.ú. Šmolovy  dle KN stpč. 203/2, ppč. 745/2, 780/3, 780/6  a dle PK  289           

č. 47    Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 689/23        

č. 48    Dohoda o narovnání - LŠ Mírovka           

č. 49    Kasárna letiště – prodej pozemků včetně staveb bez čp/če v k.ú. Havlíčkův Brod, Šmolovy u Havlíčkova Brodu a Poděbaby. 

č. 52    Prodej stavebních parcel v lokalitě Spálená stráň           

č. 59    Prodej části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 1933/1          

č. 61    Záměr prodeje městských bytových domů, resp. bytových jednotek vymezených prohlášením na základě zákona        

            6. Různé        

č. 63    Protokol o vyřazených žádostech o dotace 2008  

č. 62    Kontrola vyúčtování dotací 2007   

č. 57    Zpráva o činnosti rady města         

                                              

S pozdravem

                                                                                       Ing. Jana Fischerová, CSc., v.r.

                                                                                                        starostka

Zodpovídá: administrátor

Vytvořeno / změněno: 19.2.2008 / 19.2.2008