Program jednání zastupitelstva města 25. 1. 2010Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí dne 25.1.2010 od 14.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ

 

Program

         1. Kontrola plnění usnesení - Ing. Václav Stejskal    

č. 28  Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání     

         2. Podklady člena rady - Ing. Tomáš Hermann

č. 23  Jmenování nového člena školské rady příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 a Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884  

č. 24  Zpráva z řádné valné hromady  HC REBEL a.s.

         3. Podklady člena zastupitelstva

č. 1    Informace z kontrolního výboru 

č. 2    Odstranění závad z inspekční zprávy 0101-07-Sr/6  

č. 4    Zápis Výboru pro kulturu a cestovní ruch       

č. 16  Žádostí o změnu Smlouvy o poskytnutí finanční podpory OVVV/110/2009/RB   

č. 19  Vyhodnocení střetů ÚSES se záměry dle ÚPSÚ Havlíčkův Brod      

č. 27  Zápis z výboru pro výchovu, vzdělávání a sport       

         4. Podklady místostarosty - Ing. Čeněk Jůzl   

č. 3    Bezúplatný převod pozemků z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Havlíčkův Brod v k.ú. Havlíčkův Brod         

č. 5    Bezúplatný převod pozemků z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod v k.ú. Havlíčkův Brod         

č. 6    Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č.184/10 v k.ú. Havlíčkův Brod 

č. 7    Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č. 76/09 v k.ú. Havlíčkův Brod  

č. 8    Prodej pozemků v k. ú. Poděbaby stpč. 245 

č. 9    Záměr prodeje pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod stpč. 3768

č. 10  Záměr prodeje garáže na pozemku stpč. 6666 v k,ú. Havlíčkův Brod     

č. 11  Prodej bytu třetí osobě   

č. 12  3.vlna privatizace-převod bytových jednotek

č. 13  3. vlna privatizace - převod bytových jednotek      

č. 14  3. vlna privatizace - převod bytových jednotek      

č. 15  3. vlna privatizace - převod bytových jednotek      

č. 17  Záměr prodeje části pozemku ppč. 634/3 v k. ú. Suchá    

č. 18  Záměr prodeje 2 částí pozemku ppč. 2259/21 v k. ú. Havlíčkův Brod    

č. 20  Záměr prodeje pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod stpč. 4600

č. 21  Prodej pozemku v k. ú. Šmolovy ppč. 1332/2

č. 22  Informace o stavu prodeje kasárna letiště ve II. a III. etapě

         5. Podklady starostky - Ing. Jana Fischerová, CSc.   

č. 25  Volba přísedících Okresního soudu v Havlíčkově Brodě      

č. 26  Grantové programy Města Havlíčkův Brod      

         6. Různé     

č. 29  Zpráva z rady města        

                                     

 

S pozdravem

                                                                                            Ing. Jana Fischerová, CSc.

                                                                                                        starostka

Zodpovídá: Petra Dolejšová

Vytvořeno / změněno: 18.1.2010 / 18.1.2010