Program jednání zastupitelstva města 22. 2. 2010Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí dne 22.2.2010 od 14.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ

 

Program

         1. Kontrola plnění usnesení - Ing. Václav Stejskal    

č. 42  Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání     

         2. Podklady člena zastupitelstva

č. 32  Zápisy z Výborů pro sociální a zdravotní tématiku   

č. 48  Plán činnosti Finančního výboru zastupitelstva města na rok 2010        

č. 56  Zápis a usnesení výboru pro kulturu a cestovní ruch

         3. Podklady starostky - Ing. Jana Fischerová, CSc.   

č. 51  Ceny města za rok 2009  

         4. Podklady místostarosty - Libor Honzárek   

č. 55  Změna ÚPSÚ Havl.Brod — část pozemku parc.č. 2163/1, v k.ú. Havl. Brod       

         5. Podklady místostarosty - Ing. Čeněk Jůzl   

č. 33  Bezúplatný převod pozemku z vlastnictví ČR do vlastnictví města Havlíčkův Brod - lokalita u Domova pro seniory        

č. 34  3. vlna privatizace - převod bytových jednotek      

č. 35  3. vlna privatizace - převod bytových jednotek      

č. 36  3.vlna privatizace-převod bytových jednotek

č. 37  3.vlna privatizace-převod bytových jednotek

č. 38  Žádost o prominutí části úroků z prodlení     

č. 39  Žádost o prominutí poplatku z prodlení z dlužného nájemného   

č. 40  Zpráva o plnění Plánu odpadového hospodaření města Havlíčkův Brod č. 4     

č. 41  Adriana Benáková - žádost o prominutí poplatku z prodlení z dlužného nájemného  

č. 43  Směna pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 1753/91       

č. 44  Záměr prodeje části pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod stpč. 815/1

č. 46  Záměr prodeje části pozemku v k. ú. Březinka ppč. 11/6  

č. 47  Prodej pozemku v k.ú. Šmolovy ppč. 879/1  

č. 49  Záměr směny části  pozemku v k. ú. Šmolovy ppč. 879/1  

č. 50  Záměr prodeje pozemku v k.ú. Mírovka ppč. 761/3 

č. 52  Oprava silnice II/150 a III/34719 v Perknově - revokace     

č. 53  Prodej pozemku v k.ú. Suchá ppč. 630/21    

č. 54  Záměr směny pozemků v k. ú. Havlíčkův Brod Autodružstvo - doplnění žádosti.        

         6. Podklady člena rady - Ing. Tomáš Hermann

č. 30  Financování výstavby cyklostezky Svatá Kateřina - most u Rica    

č. 57  Rozhodnutí o vzniku příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod – Středisko volného času  

         7. Různé     

č. 31  Zpráva z rady města        

č. 45  Přehled činnosti Městské policie Havlíčkův Brod v roce 2009      

                                     

 

S pozdravem

 

                                                                                        Ing. Jana Fischerová, CSc.,v.r.

                                                                                                        starostka

 

Zodpovídá: Petra Dolejšová

Vytvořeno / změněno: 12.2.2010 / 12.2.2010